Công đoàn ngành Giáo dục triển khai giai đoạn 2 Chương trình 01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19

Thứ Sáu, ngày 8 tháng 7 năm 2022 - 15:55

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-LĐLĐ ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, công văn số 1173/LĐLĐ ngày 01/6/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục đã chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 của Chương trình, quyết tâm vượt chỉ tiêu được giao.


      Trong Giai đoạn 1 (Từ 01/3/2022 đến hết tháng 5/2022), với chủ trương hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, Công đoàn ngành Giáo dục xác định mục tiêu tham gia 290 sáng kiến, kết quả có 400 sáng kiến được đoàn viên nộp lên Cổng thông tin trực tuyến của Tổng Liên đoàn, vượt chỉ tiêu được Liên đoàn Lao động tỉnh giao 235 sáng kiến. Trong đó một số CĐCS có số lượng sáng kiến tham gia nhiều là THPT Chuyên, THPT Hàm Yên, Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh, THPT Sơn Nam…
      Phát huy thành quả đạt được của giai đoạn 1, Công đoàn ngành Giáo dục quyết tâm thực hiện tốt Giai đoạn 2 của Chương trình (từ tháng 6/2022 đến tháng 9/2023) để thiết thực Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) và Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Mục tiêu đề ra là trong giai đoạn 2, cán bộ, nhà giáo, người lao động thuộc Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang đóng góp ít nhất 600 sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn, góp phần vào thành tích chung của tỉnh.

 

Đồng chí Trịnh Hồng Hạnh, Phó Chánh Văn phòng Sở GDĐT, Thư ký Hội đồng sáng kiến ngành Giáo dục tổng hợp sáng kiến của cán bộ nhà giáo, người lao động năm học 2021-2022.


      Trong thời gian tới, để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các CĐCS tiếp tục cập nhật sáng kiến kinh nghiệm của mình lên Cổng thông tin trực tuyến Công đoàn Việt Nam, đồng thời động viên, biểu dương CBNGNLĐ và các CĐCS tích cực tham gia Chương trình, qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến trong quản lý, dạy học, nâng cao hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 

Nguyễn Thị Uyên
Công đoàn ngành Giáo dục 

Xem tin theo ngày:   / /