Tích cực tham gia thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn

Thứ Tư, ngày 3 tháng 8 năm 2022 - 15:19

Cỡ chữ: A+ A-


     Nhằm mục đích tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ trong việc tham gia thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các Đề án, Chương trình trọng tâm tỉnh đã đề ra; được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy và căn cứ Chương trình phối hợp của Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh và Sở Giao thông vận tải về Thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025; tham gia quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 132/KH-LĐLĐ ngày 26/5/2021 về Thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025. Qua một năm tổ chức thực hiện đã đạt được những kết quả hết sức phấn khởi, cho thấy hiệu quả thiết thực trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn nói chung, tại địa bàn khó khăn trong tỉnh nói riêng.

 

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tham gia lao động cùng nhân dân làm đường bê tông nông thôn tại Làng thanh niên lập nghiệp Bình An, xã Bình An, huyện Lâm Bình


      Để tổ chức thực hiện đạt kết quả, các cấp công đoàn đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả để lực lượng đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh nắm rõ về mục đích, ý nghĩa của Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025, từ đó tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi đoàn viên, CNVCLĐ trong việc tham gia để thực hiện và tích cực đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kế hoạch của LĐLĐ tỉnh đề ra nhiệm vụ vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả các đoàn viên, CNVCLĐ tại đơn vị, doanh nghiệp thuộc Công đoàn ngành Trung ương) mỗi người ủng hộ 01 ngày lương để tham gia thực hiện Đề án. Căn cứ kết quả vận động đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp và nội dung triển khai thực hiện Đề án tại các địa phương, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lựa chọn các công trình, hình thức hỗ trợ cụ thể để triển khai thực hiện theo phương châm ưu tiên hỗ trợ đối với các địa bàn khó khăn, các công trình có vị trí quan trọng với việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết quả, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh đã ủng hộ được hơn 3,28 tỷ đồng; trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, căn cứ đề nghị của các địa phương, LĐLĐ tỉnh đã thực hiện hỗ trợ 2,27 tỷ đồng cho 7 huyện, thành phố trong tỉnh để tổ chức làm đường bê tông nông thôn; đến nay, một số tuyến đường được hỗ trợ kinh phí thuộc xã Bình An (huyện Lâm Bình), xã Kiên Đài (huyện Chiêm Hóa), xã Hợp Thành và xã Trung Yên (huyện Sơn Dương), xã Kim Phú (Thành phố Tuyên Quang)... đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả thiết thực đối với nhân dân trên địa bàn. Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm 2022, LĐLĐ tỉnh tiếp tục hỗ trợ huyện Lâm Bình 400 triệu đồng, hoàn thành toàn bộ công tác hỗ trợ các địa phương trong tỉnh thực hiện Đề án trong năm 2023./.

 


Trần Thanh Hải
Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật
và Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh


Tổng số: 195 | Trang: 1 trên tổng số 20 trang  

Xem tin theo ngày:   / /