Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và đại hội công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 8 năm 2022 - 15:54

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 26/8/2022, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và đại hội công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đối tượng tham gia tập huấn gồm các đồng chí: Cán bộ, chuyên viên cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, chuyên viên các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.


     Dự và chỉ đạo Lớp tập huấn có các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh. Nội dung tập huấn tập trung vào một số nội dung cơ bản như: Quán triệt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Công văn số 1092-CV/TU ngày 11/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư; triển khai thực hiện Kế hoạch số 161/KH-LĐLĐ ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn số 11/HD-LĐLĐ ngày 22/8/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về Một số nội dung về công tác nhân sự đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028; Hướng dẫn về một số nội dung xây dựng Báo cáo Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và hướng dẫn về Danh mục hồ sơ duyệt đại hội, văn bản chủ yếu lưu hành tại đại hội, duyệt đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh; Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ ngày 04/8/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ chi Đại hội Công đoàn các cấp. Đây là những nội dung quan trọng và cần thiết, liên quan đến công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028 mà trực tiếp là tổ chức đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và đại hội công đoàn cơ sở.

 

 


     Qua công tác tập huấn, cán bộ công đoàn chuyên trách toàn tỉnh đã nắm được các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, giúp cho quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh.

 


Ban Tổ chức - Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh
 


Tổng số: 765 | Trang: 1 trên tổng số 77 trang  

Xem tin theo ngày:   / /