LĐLĐ tỉnh xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022

Thứ Hai, ngày 5 tháng 9 năm 2022 - 16:12

Cỡ chữ: A+ A-

LĐLĐ tỉnh xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022


      Ngày 30/8/2022, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Liên đoàn Lao động tỉnh đã họp xét khen thưởng về thành tích trong năm học 2021-2022 đối với các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục.

     Căn cứ Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn và thành tích của các tập thể, cá nhân trong năm học 2021-2022, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Liên đoàn Lao động tỉnh đã xét, đề nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 01 CĐCS, Tặng Bằng khen cho 03 CĐCS và 08 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã quyết định tặng Cờ thi đua cho 06 CĐCS, tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 69 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua với tổng số tiền thưởng 117.540.000 đồng. Cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chiếm tỷ lệ hơn 45% tổng số cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng và đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng./.

 

                              Trần Thanh Hải, Ban CS-PL và QHLĐ LĐLĐ tỉnh


Tổng số: 894 | Trang: 1 trên tổng số 90 trang  

Xem tin theo ngày:   / /