Hội nghị tuyên truyền, tư vấn về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho công nhân lao động Công ty Cổ phần Giấy An Hòa.

Thứ Hai, ngày 10 tháng 10 năm 2022 - 14:27

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 10/10/2022, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho 100 công nhân lao động Công ty Cổ phần Giấy An Hòa.


     

       Tại hội nghị, công nhân lao động đã được nghe báo cáo viên Bảo hiểm xã hội tỉnh tư vấn về một số nội dung như: Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế áp dụng với người lao động; nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân lao động trong việc tham gia, sử dụng và thực hiện quyền, nghĩa vụ khi đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm y tế; phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, đảm bảo công tác an sinh xã hội. 

 

 

Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh


Tổng số: 135 | Trang: 1 trên tổng số 14 trang  

Xem tin theo ngày:   / /