Về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị Công đoàn các cấp

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2023 - 14:50

Cỡ chữ: A+ A-

Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở tổ chức nghiên cứu nắm vững quan điểm, nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam và nội dung định hướng của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để tổ chức triển khai lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia góp ý vào Dự thảo 3 - Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).


       Nội dung lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam thực hiện theo định hướng tại mục II, Hướng dẫn số 82/HD-TLĐ ngày 03/4/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn các cấp và Công văn số 6348/TLĐ-ToC ngày 07/4/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đính chính văn bản. 

 

=> Hướng dẫn số 82/HD-TLĐ ngày 03/4/2023, Công văn số 6348/TLĐ-ToC ngày 07/4/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Dự thảo 3 - Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) gửi kèm 

 


File đính kèm: Kích chuột để tài về


In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 3.814 views

Xem tin theo ngày:   / /