Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 8 năm 2023 - 05:16

Cỡ chữ: A+ A-


     Ngày 18/8/2023, Công an tỉnh tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2023), 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2023) và tổ chức ký kết các quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.
     Thực hiện Quy chế phối hợp số 04/QCPH-BCA-TLĐVN ngày 25/4/2023 gữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang thống nhất xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao năng lực phối hợp giữa lực lượng Công an và các cấp công đoàn trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.
     Chương trình phối hợp tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng, nâng cao uy tín, vị thế của lực lượng Công an, của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội ở địa phương; bảo đảm an ninh công nhân, an ninh khu công nghiệp, cụm công nghiệp, công ty, doanh nghiệp; phòng, chống tội phạm, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật; tập trung các nhiệm vụ của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… 

 

 

Ban Tuyên giáo - Nữ công

Liên đoàn Lao động tỉnh


Tổng số: 894 | Trang: 1 trên tổng số 90 trang  

Xem tin theo ngày:   / /