Về việc lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Thứ Ba, ngày 29 tháng 8 năm 2023 - 10:28

Cỡ chữ: A+ A-


     Nội dung lấy ý kiến Hướng dẫn số 89/HD-TLĐ ngày 13/7/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

 

=> Hướng dẫn số 89/HD-TLĐ ngày 13/7/2023 Thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam  gửi kèm

 


Tổng số: 894 | Trang: 1 trên tổng số 90 trang  

Xem tin theo ngày:   / /