Cán bộ Công đoàn huyện Sơn Dương tích cực hưởng ứng Cuộc thi  trực tuyến “Cán bộ Công đoàn giỏi” năm 2024 Thứ 6, 14/6/2024

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương...


Tổng số: 327 | Trang: 1 trên tổng số 33 trang  
Đang trực tuyến: 41 Lượt truy cập: 1.604.693