CHUYÊN MỤC Tìm hiểu Pháp luật

Vì một cuộc sống không khói thuốc

Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá được ban hành từ tháng 6 năm 2012 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-5-2013. Sau 10 năm thực thi, tình trạng hút thuốc lá nơi công cộng, công sở, bệnh viện vẫn chưa chấm dứt. Thiếu lực lượng kiểm tra, giám sát, có chế tài xử phạt...

Thứ 7, 28/5/2022


MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CÓ SỰ THAY ĐỔI TỪ NGÀY 01/01/2018 CẦN LƯU Ý

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 20/11/2014; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016); từ ngày 01/01/2018 trở đi có một số thay đổi mà các cấp Công đoàn và đoàn...

Thứ 2, 24/4/2017


Những điểm mới của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Ngày 28/11/2013, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam (sau đây gọi là Hiến pháp) thay thế cho Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001). Đây là một sự kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng,...

Thứ 3, 8/4/2014Tổng số: 3 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang