Album: Hội thi "Cán bộ nữ công tài năng, duyên dáng" tỉnh Tuyên Quang năm 2017