LĐLĐ huyện Lâm Bình kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện

Thứ Hai, ngày 17 tháng 5 năm 2021 - 10:19

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 14/5/2021, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để tiến hành kiện toàn tổ chức, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023.


     Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Chẩu Văn Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ huyện.

 

Toàn cảnh Hội nghị


      Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thu Hiền, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện đã thông qua Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy và Công văn của cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện về công tác cán bộ, giới thiệu đồng chí Ma Thị Họa, Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình để Ban Chấp hành LĐLĐ huyện bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023; sau đó Hội nghị đã tiến hành các bước bầu cử theo quy định. Kết quả đồng chí Ma Thị Họa đã được Ban Chấp hành LĐLĐ huyện bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện; đồng chí Ma Thị Họa cũng đã được Ban Chấp Chấp hành LĐLĐ huyện bầu vào UBKT và bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ huyện Lâm Bình khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

 

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ủy viên Ban Chấp hànhỦy viên Ban Thường vụ và chức danh Phó chủ tịch LĐLĐ huyện

 

Đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện thay mặt Ban Chấp hành tặng hoa chức mừng Đồng chí Ma Thị Họa


      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ma Thị Họa, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Huyện ủy, của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và Ban Chấp hành LĐLĐ huyện đối với cá nhân đồng chí; với cương vị công tác mới, đồng chí xin hứa sẽ nỗ lực công tác, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chức năng của tổ chức Công đoàn và nhiệm vụ được giao.

 


Nguyễn Thu Hiền
Chủ tịch LĐLĐ huyện Lâm Bình

 


Tổng số: 58 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang  

Xem tin theo ngày:   / /