Những quy định mới về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ

Nhằm bảo đảm thực hiện bình đẳng giới, bảo vệ lao động nữ, Bộ luật Lao động 2019 đã có những quy định riêng về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ và được Chính phủ quy định chi tiết tại Điều 80 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14.12.2020. Nghị định có hiệu lực từ 1.2.2021.
Thứ Tư, ngày 24 tháng 3 năm 2021 - 08:58

Một gia đình đoàn viên, CNVCLĐ tiêu biểu

Hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp "trồng người", cô giáo Trần Thị Kim Anh, giáo viên môn Ngữ Văn, trường THPT Sơn Dương là một trong những tấm gương của học sinh và đồng nghiệp bởi sự tâm huyết với nghề, ham học hỏi, say sưa chuyên môn và luôn trau dồi phẩm chất đạo đức nhà giáo.
Thứ Ba, ngày 13 tháng 4 năm 2021 - 09:11

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

91 năm kể từ khi thành lập đến nay (3/2/1930 - 3/2/2021), Đảng ta đã trải qua 13 kỳ Đại hội, mỗi kỳ Đại hội của Đảng đều gắn với những giai đoạn lịch sử, những thắng lợi, những thành tựu và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam.
Thứ Tư, ngày 24 tháng 2 năm 2021 - 09:21