Liên đoàn Lao động tỉnh kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bầu Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2013 - 2018

Được sự nhất trí của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 30/3/2018 Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XV tổ chức hội nghị lần thứ 17 để tiến hành kiện toàn tổ chức, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2013 - 2018.
Thứ Hai, ngày 2 tháng 4 năm 2018 - 15:41

Người cán bộ công đoàn tận tụy, gương mẫu

Giản dị, thân thiện, gần gũi là những điều chúng tôi cảm nhận được về đồng chí Chẩu Văn Khỏe - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Na Hang.
Thứ Tư, ngày 28 tháng 2 năm 2018 - 08:04