Hội thi Thể thao CNVCLĐ ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2019

Trong 5 ngày (từ 02-03/11 và 08-10/11/2019), tại Trường Đại học Tân Trào đã diễn ra Hội thi Thể thao CNVCLĐ ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang năm 2019, kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT (14/11/1945 - 14/11/2019)
Thứ Tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019 - 09:05

Hội thi Thể thao CNVCLĐ ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2019

Trong 5 ngày (từ 02-03/11 và 08-10/11/2019), tại Trường Đại học Tân Trào đã diễn ra Hội thi Thể thao CNVCLĐ ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang năm 2019, kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT (14/11/1945 - 14/11/2019)
Thứ Tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019 - 09:05

LĐLĐ thành phố Tuyên Quang tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019

Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển công đoàn trong tình hình mới của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh (khóa XVI) và Quyết định số 1293-QĐ/TU ngày 16/10/2019 của Thành uỷ Tuyên Quang về việc mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019. Trong 3 ngày (từ ngày 05 đến 07/11/2019), LĐLĐ thành phố phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác công đoàn cho trên 500 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành của 140 CĐCS trực thuộc.
Thứ Sáu, ngày 8 tháng 11 năm 2019 - 16:02

LĐLĐ tỉnh phát động Chương trình "Áo ấm mùa đông" năm 2019

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp công đoàn.
Thứ Hai, ngày 11 tháng 11 năm 2019 - 14:17

Chủ tịch Công đoàn xuất sắc tiêu biểu

Đồng chí Đoàn Lương Anh, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang là cán bộ CĐCS xuất sắc tiêu biểu nhiều năm qua. Năm 2019, đồng chí được LĐLĐ tỉnh bình chọn là Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu và đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tuyên dương, khen thưởng nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).
Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2019 - 11:11