Hiến máu cứu người - Nghĩa cử cao đẹp của đoàn viên, CNVCLĐ

Hiện nay, phong trào hiến máu tình nguyện đã phát triển sâu rộng trên địa bàn tỉnh, đây là một trong những nghĩa cử cao đẹp, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Hưởng ứng phong trào, trong những năm qua, đoàn viên, CNVCLĐ luôn tích cực tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện như: "Lễ hội Xuân hồng”, “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, “Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu”…
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 2 năm 2019 - 08:07