Công đoàn ngành Giáo dục phối hợp với Hội khuyến học tỉnh tổ chức Chương trình “Áo ấm cho em” tại Hàm Yên

40 chiếc chăn ấm, 250m2 xốp trải nền, 2 nồi cơm điện, 1 bếp ga, 100 áo ấm và 10 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng với tổng trị giá trên 42 triệu đồng được trao tại trường Mầm non Phù Lưu và điểm trường Việt Thành thuộc trường Mầm non Tân Thành, huyện Hàm Yên. Kinh phí được chi từ nguồn Quỹ Khuyến học tỉnh.
Thứ Sáu, ngày 3 tháng 12 năm 2021 - 15:52

XÂY DỰNG, GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ ĐẶC SẮC CỦA NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM

Sáng 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”:
Thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021 - 07:55

Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 01/12/2021, Tại Hội trường Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Đỗ Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh.
Thứ Năm, ngày 2 tháng 12 năm 2021 - 15:45

Công đoàn ngành Giáo dục: Hỗ trợ 30 triệu đồng xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 23/11/2021, đại diện Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục, Lãnh đạo và Công đoàn trường THPT Trung Sơn đã trao 30 triệu đồng cho nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn tại trường THPT Trung Sơn, huyện Yên Sơn. Số tiền trên được chi từ nguồn Quỹ “Mái ấm Công đoàn” tỉnh Tuyên Quang.
Thứ Tư, ngày 24 tháng 11 năm 2021 - 09:09

Nhà giáo Ưu tú Bùi Thị Thanh Thủy

Trăn trở với kết quả học tập của học trò và thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học để học sinh hiểu bài nhanh, đó chính là những đức tính quý báu của Nhà giáo Ưu tú Bùi Thị Thanh Thủy, dạy môn Hóa học, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021 - 09:51