Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường Tuyên Quang chung tay hỗ trợ nông dân Bắc Giang tiêu thụ vải thiều

Ngày 08 và 09/6/2021, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Tuyên Quang đã tiêu thụ được 15 tấn vải thiều cho nông dân tỉnh Bắc Giang. Đây là hoạt động thuộc chương trình “Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang tiêu thụ vải thiều” do Tổng Cục Quản lý thị trường phát động với quy mô 3.000 tấn trên 63 tỉnh thành.
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 6 năm 2021 - 10:55

Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp nhận Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Ngày 08/6/2021, tại Hội trường UBND tỉnh Tuyên Quang, Văn phòng Quốc hội và UBND tỉnh đã tổ chức Lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang từ Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh Tuyên Quang quản lý và chuyển giao CĐCS Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang từ Công đoàn Văn phòng Quốc hội về Công đoàn Viên chức tỉnh quản lý.
Thứ Tư, ngày 9 tháng 6 năm 2021 - 16:45

LĐLĐ huyện Sơn Dương tổ chức tập huấn về Bộ luật Lao động năm 2019 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 04/6/2021, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, LĐLĐ huyện Sơn Dương tổ chức Hội nghị tập huấn về Bộ luật Lao động năm 2019 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho 28 đồng chí Chủ tịch CĐCS doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Thứ Hai, ngày 7 tháng 6 năm 2021 - 10:02

LĐLĐ huyện Yên Sơn tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2016-2020

Sáng ngày 08/7/2021, tại Hội trường huyện Yên Sơn, LĐLĐ huyện tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2016-2020. Hội nghị được diễn ra trong không khí trang trọng và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Thứ Ba, ngày 8 tháng 6 năm 2021 - 16:24

Tấm lòng của đoàn viên

Ngày 06/6/2021, Công đoàn cơ sở trường Mầm non Bình An, huyện Lâm Bình đã tranh thủ ngày chủ nhật, tổ chức giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn gặt lúa, thu hoạch vụ mùa.
Thứ Ba, ngày 8 tháng 6 năm 2021 - 07:38

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

91 năm kể từ khi thành lập đến nay (3/2/1930 - 3/2/2021), Đảng ta đã trải qua 13 kỳ Đại hội, mỗi kỳ Đại hội của Đảng đều gắn với những giai đoạn lịch sử, những thắng lợi, những thành tựu và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam.
Thứ Tư, ngày 24 tháng 2 năm 2021 - 09:21