LĐLĐ Thành phố chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm công đoàn cơ sở Khối doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2017-2022

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 7 năm 2017 - 11:04

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 24/7/2017, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là công đoàn cơ sở được Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cho Khối doanh nghiệp trực thuộc thành phố.


      Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; đồng chí Phạm Thị Hương, Thành uỷ viên, Uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố; đồng chí Lê Văn Đề, Bí thư Chi bộ kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết; các đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp được mời dự để học tập, rút kinh nghiệm để tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở của đơn vị mình đạt kết quả tốt.


      Đồng chí Lương Văn Hoan, thay mặt Ban Chấp hành khóa VII và Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022 và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa VII. Tại Đại hội, các đoàn viên đã hăng hái phát biểu ý kiến với tinh thần xây dựng, cởi mở và dân chủ làm rõ thêm những ưu điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề xuất những giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ tới.


     Đồng chí Phạm Thị Hương đã phát biểu giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành khoá mới cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp đề ra, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn và công đoàn cấp trên tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ, tiếp tục làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra.


      Với tinh thần "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm", Đại hội Công đoàn cơ sở TNHH MTV Xổ số kiến thiết thực sự là đợt sinh hoạt chính trị của đoàn viên, CNVCLĐ. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá VIII gồm 5 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Lương Văn Hoan giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Trần Văn Chiến giữ chức vụ Phó Chủ tịch, bầu Uỷ ban kiểm tra và chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra khoá VIII, nhiệm kỳ 2017-2022.Phạm Văn Sơn
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố

 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.257 views


Tổng số: 46 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  

Xem tin theo ngày:   / /