CĐCS Công ty cổ phần Giấy An Hòa tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thứ Năm, ngày 10 tháng 8 năm 2017 - 15:34

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-LĐLĐ ngày 06/3/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh về tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn các Khu Công nghiệp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 -2023. Sáng ngày 22/7/2017, CĐCS Công ty Cổ phần Giấy An Hòa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022.


     Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Văn Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh, đồng chí Đinh Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh, đồng chí Hoàng Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Giấy An Hòa; dự Đại hội còn có các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS doanh nghiệp trong các khu Công nghiệp của tỉnh và 104 đại biểu đại diện cho trên 900 đoàn viên công đoàn Công ty Cổ phần Giấy An Hòa. Đây là đơn vị được Công đoàn các Khu Công nghiệp lựa chọn tổ chức đại hội điểm để các CĐCS doanh nghiệp khác học tập, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội CĐCS.
      Tại Đại hội, Ban Chấp hành CĐCS Công ty khóa I đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân, biện pháp khắc phục và đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của CĐCS nhiệm kỳ 2017- 2022.


      Có thể nói, nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành CĐCS Công ty Cổ phần Giấy An Hòa đã chủ động triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội CĐCS lần thứ nhất đã đề ra; duy trì nền nếp sinh hoạt và tổ chức các hoạt động đoàn theo chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên. CĐCS đã chú trọng thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNLĐ. CĐCS Công ty đã phối hợp với Lãnh đạo Công ty ký Thoả ước Lao động tập thể trong đó có các quy định có lợi hơn cho CNLĐ, tổ chức Hội nghị người lao động, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Nhiệm kỳ qua, CĐCS Công ty đã tặng trên 40 xuất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng trị giá gần 20.000.000 đồng; tổ chức khám sức khỏe định kỳ và chăm sóc sinh sản cho 100% chị em trong Công ty; đề nghị trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động cho 300 CNLĐ, với tổng trị giá 300.000.000đ. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động đoàn viên, CNLĐ thực hiện tốt quy chế, nội quy lao động của Công ty, tích cực lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty đề ra, xây dựng Công ty và CĐCS Công ty ngày một lớn mạnh. Công tác phát triển đoàn viên được CĐCS quan tâm làm tốt, nhiệm kỳ 2012-2017 đã kết nạp mới 546 CNLĐ vào tổ chức công đoàn...
      Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng đã chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế trong hoạt động công đoàn như: Việc tổ chức sinh hoạt hằng tháng của một số công đoàn bộ phận đôi khi còn hình thức, nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, sơ sài, chủ yếu lồng ghép với sinh hoạt chuyên môn, nên chưa phát huy được hết vai trò của cán bộ công đoàn; hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra CĐCS còn chưa thường xuyên, chưa tổ chức được nhiều cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, Nghị quyết Hội nghị người lao động...
Đại hội đã thảo luận và quyết định mục tiêu tổng quát của CĐCS trong nhiệm kỳ đó là: Tiếp tục nâng cao chất lượng, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn; mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới hiện nay; xây dựng CĐCS vững mạnh, góp phần phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty, giai đoạn 2017-2022.


      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đinh Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh đã đánh giá cao kết quả hoạt động của CĐCS Công ty cổ phần Giấy An Hòa trong 5 năm qua, đồng thời chỉ đạo CĐCS Công ty trong nhiệm kỳ tới cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên và người lao động trong Công ty; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống, việc làm, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; chủ động phối hợp với lãnh đạo Công ty tổ chức tốt các phong trào thi đua trong CNLĐ; làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở Công ty ngày một vững mạnh nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra.
      Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐCS khóa II gồm 9 đồng chí; tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Đinh Đức Cường giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Trần Anh Tuấn và đồng chí Nguyễn Xuân Lộc giữ chức vụ Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra CĐCS khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022.


     Đại hội CĐCS Công ty cổ phần Giấy An Hòa thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ của cán bộ, đoàn viên công đoàn. Thông qua Đại hội, cán bộ, đoàn viên trong cơ quan đã nâng cao một bước nhận thức về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đại hội đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm phấn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 mà Đại hội đã biểu quyết thông qua, xây dựng CĐCS Công ty ngày một vững mạnh.
Đại hội CĐCS Công ty Cổ phần Giấy An Hòa lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022 đã thành công tốt đẹp. Ngay sau khi kết thúc Đại hội, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh đã tổ chức họp để rút kinh nghiệm để các CĐCS còn lại làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội CĐCS, nhiệm kỳ 2017-2022.


Bế Thị Dung
Phó Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh

 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.383 views


Tổng số: 46 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  

Xem tin theo ngày:   / /