Liên đoàn Lao động tỉnh sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện, thành phố

Thứ Năm, ngày 5 tháng 10 năm 2017 - 09:55

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện Hướng dẫn số 704/HD-TLĐ ngày 12/5/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện, căn cứ tình hình tổ chức của các công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục huyện, thành phố, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng Đề án sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương và công đoàn giáo dục huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.


     Để Đề án có tính khả thi cao, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với các Đảng ủy, lãnh đạo Sở có công đoàn ngành địa phương được sắp xếp lại và các huyện ủy, thành ủy, UBND các huyện, thành phố trong việc giải thể công đoàn giáo dục huyện, thành phố nhằm thống nhất việc sắp xếp lại tổ chức và bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách sau khi giải thể công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục huyện, thành phố. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã báo cáo, xin ý kiến và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục huyện, thành phố.
     Để triển khai thực hiện Đề án, ngày 22/9/2017, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Quyết định giải thể và chấm dứt hoạt động đối với 03 Ban Chấp hành công đoàn ngành địa phương (có dưới 2.000 đoàn viên) kể từ ngày 01/10/2017, gồm: Công đoàn ngành Xây dựng; Công đoàn ngành Giao thông, Vận tải; Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang. Chuyển các CĐCS thuộc 03 công đoàn ngành nêu trên về trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện, thành phố và Công đoàn Viên chức tỉnh quản lý, phù hợp với đối tượng tập hợp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, cụ thể: Công đoàn ngành Xây dựng bàn giao 14 CĐCS về trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh và Liên đoàn Lao động thành phố quản lý (Công đoàn Viên chức tiếp nhận 04 CĐCS; Liên đoàn Lao động thành phố tiếp nhận 10 CĐCS); Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bàn giao 15 CĐCS về trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh, Liên đoàn Lao động Na Hang và Liên đoàn Lao động huyện Lâm Bình quản lý (Công đoàn Viên chức tiếp nhận 13 CĐCS; Liên đoàn Lao động Na Hang tiếp nhận 01 CĐCS; Liên đoàn Lao động huyện Lâm Bình tiếp nhận 01 CĐCS); Công đoàn ngành Giao thông, Vận tải bàn giao 17 CĐCS về trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố và Liên đoàn Lao động huyện Yên Sơn quản lý (Công đoàn Viên chức tiếp nhận 06 CĐCS; Liên đoàn Lao động thành phố tiếp nhận 10 CĐCS; Liên đoàn Lao động huyện Yên Sơn tiếp nhận 01 CĐCS).
     Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã chỉ đạo các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố ban hành Quyết định giải thể và chấm dứt hoạt động đối với 07 Ban Chấp hành công đoàn giáo dục huyện, thành phố; chuyển 451 CĐCS trường học và CĐCS Phòng Giáo dục - Đào tạo thuộc các công đoàn giáo dục huyện, thành phố về trực thuộc các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố quản lý kể từ ngày 01/10/2017, cụ thể: Công đoàn Giáo dục huyện Lâm Bình bàn giao 25 CĐCS; Công đoàn Giáo dục huyện Na Hang bàn giao 33 CĐCS; Công đoàn Giáo dục huyện Chiêm Hóa bàn giao 82 CĐCS; Công đoàn Giáo dục huyện Hàm Yên bàn giao 64 CĐCS; Công đoàn Giáo dục huyện Yên Sơn bàn giao 98 CĐCS; Công đoàn Giáo dục huyện Sơn Dương bàn giao 103 CĐCS; Công đoàn Giáo dục thành phố Tuyên Quang bàn giao 46 CĐCS.
     Cùng với việc giải thể các công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục huyện, thành phố, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã quyết định điều động các đồng chí cán bộ công đoàn chuyên trách là chủ tịch các công đoàn ngành địa phương về công tác tại cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và điều động các đồng chí cán bộ công đoàn chuyên trách là chủ tịch công đoàn giáo dục huyện, thành phố về làm việc tại cơ quan, đơn vị thuộc Thành ủy, UBND huyện quản lý.
     Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thuộc đối tượng giải thể thực hiện việc bàn giao hồ sơ, tài liệu, tài sản có liên quan đến tổ chức, hoạt động; giao nộp con dấu về Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện, thành phố để xử lý, lưu trữ theo quy định của pháp luật, hoàn thành việc quyết toán thu, chi tài chính công đoàn tại thời điểm 30/9/2017.
      Các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố và Công đoàn Viên chức tỉnh sau khi tiếp nhận các CĐCS từ công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục huyện, thành phố về đơn vị mình quản lý đã nhanh chóng ổn định tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS mới được tiếp nhận hoạt động đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Một số hình ảnh

 

Hội nghị giải thể CĐ ngành Nông nghiệp & PTNT và bàn giao các CĐCS về trực thuộc CĐ Viên chức tỉnh, LĐLĐ huyện Lâm Bình, LĐLĐ huyện Na Hang quản lý

Hội nghị giải thể CĐ ngành Xây dựng và bàn giao các CĐCS về trực thuộc CĐ Viên chức tỉnh, LĐLĐ thành phố quản lý

Hội nghị giải thể CĐ ngành Giao thông, Vận tải và bàn giao các CĐCS về trực thuộc CĐ Viên chức tỉnh, LĐLĐ thành phố, LĐLĐ huyện Yên Sơn quản lý

Hội nghị giải thể Công đoàn Giáo dục huyện Lâm Bình và bàn giao các CĐCS trực thuộc về LĐLĐ huyện Lâm Bình quản lý

Hội nghị giải thể Công đoàn Giáo dục huyện Chiêm Hóa và bàn giao các CĐCS trực thuộc về LĐLĐ huyện Chiêm Hóa quản lý

Hội nghị giải thể Công đoàn Giáo dục huyện Sơn Dương và bàn giao các CĐCS trực thuộc về LĐLĐ huyện Sơn Dương quản lý


Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 3.595 views


Tổng số: 50 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  

Xem tin theo ngày:   / /