Đoàn viên CĐCS Trường Đại học Tân Trào tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

Thứ Sáu, ngày 21 tháng 5 năm 2021 - 10:55

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện Công văn số 751/LĐLĐ ngày 14/4/2021 của Liên đoàn lao động tỉnh, CĐCS Trường Đại học Tân Trào đã vận động đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam.


    Nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của CĐCS trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, CĐCS Trường Đại học Tân Trào đã phát động 100% đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Trường hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp” trên cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam tại địa chỉ https://congdoanvietnam.org; thời gian tham gia từ ngày 03/5 đến 16/5/2021.

 


       Cuộc thi là một trong các hoạt động cao điểm để tuyên truyền, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Qua cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân và ý thức trách nhiệm của đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Trường; vận động cử tri là đoàn viên, cán bộ, viên chức người lao động và gia đình đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất.
Đến hết ngày 16/5/2021, có tổng số 308/318 (đạt 97%) đoàn viên, người lao động Trường Đại học Tân Trào đã tham gia Cuộc thi.

 


Lê Thị Thu Hà
Chủ tịch CĐCS Trường Đại học Tân Trào

 

Xem tin theo ngày:   / /