Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVI

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 12 năm 2018 - 13:40

Cỡ chữ: A+ A-

Sáng ngày 28/12/2018, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 3. Dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh.


   

 

      Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XVI Công đoàn tỉnh đã đề ra: Chương trình hành động của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI; Chương trình "Nâng cao hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, thiết thực chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động"; Chương trình "Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, người lao động khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước"; Chương trình "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển công đoàn trong tình hình mới"; Kết quả công tác công đoàn năm 2018, xác định nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn năm 2018, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện công tác tài chính năm 2018, nhiệm vụ công tác tài chính năm 2019.

 

 


     Tại Hội nghị, các đại biểu đã đề xuất nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực vào các chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội có tính đột phá, khả thi cao để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2019 cũng như cả nhiệm kỳ 2018 - 2023, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần củng cố, tăng cường sự gắn bó giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh Tuyên Quang ngày càng vững mạnh.
     Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh cũng hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo quản lý của Liên đoàn Lao động tỉnh theo đúng quy định.


Vũ Dung
Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh

 


Tổng số: 527 | Trang: 1 trên tổng số 53 trang  

Xem tin theo ngày:   / /