Bảo hiểm xã hội tỉnh: Vì quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm xã hội

Thứ Tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019 - 10:13

Cỡ chữ: A+ A-


      Năm 2019, BHXH tỉnh Tuyên Quang đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Công chức, viên chức ngành BHXH tỉnh luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam”. Là cơ quan thực hiện chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến nhiều ngành, đơn vị, người lao động, xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là khâu quan trọng, thời gian qua BHXH tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong việc siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành. Đồng thời, BHXH tỉnh đã tăng cường đầu tư hoàn thiện đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin kết nối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để phối hợp giải quyết các TTHC liên quan.
       Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả công tác cải cách TTHC, bên cạnh việc triển khai giao dịch điện tử, BHXH tỉnh đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC về BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động qua hệ thống bưu điện. Theo đó, Bưu điện tỉnh sẽ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục BHXH, BHYT giữa các đơn vị sử dụng lao động và cơ quan BHXH. Việc sử dụng dịch vụ chuyển phát của bưu điện đã giảm tối đa thời gian giao dịch của các đơn vị tham gia BHXH với cơ quan BHXH, tiết kiệm chi phí. Tại Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC (cơ quan BHXH tỉnh) trung bình mỗi tháng bộ phận này tiếp nhận giải quyết khoảng gần 11.000 hồ sơ, thủ tục; các thủ tục giải quyết hiệu quả, nhanh gọn, rút ngắn thời gian so với trước đây. Số đơn vị thực hiện gửi và nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính 1.958/2.995 đơn vị (đạt 65,4%); số đơn vị thực hiện giao dịch điện tử trên tổng số đơn vị tham gia BHXH, BHYT thuộc phạm vi quản lý của BHXH tỉnh: 1.815/1.843 đơn vị đủ điều kiện đăng ký thực hiện Giao dịch điện tử (đạt 98,5%).

 

Cán bộ BHXH tỉnh giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT cho nhân dân.


      BHXH tỉnh thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính của ngành bằng những quy định cụ thể, công khai hóa mọi hành động của đơn vị, đặc biệt mọi quy trình, mẫu biểu được niêm yết công khai đã tạo điều kiện cho tổ chức và cá nhân đến làm việc với cơ quan BHXH được thuận tiện. Xác định rõ đội ngũ cán bộ là yếu tố quan trọng để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC, BHXH tỉnh thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành có đủ trình độ, phẩm chất thực hiện tốt nhiệm vụ được giao khi thực hiện hiện đại hóa nền hành chính song phải đơn giản hóa công tác hành chính, ứng dụng có hiệu quả các trang thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm quản lý.
       Tại BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố đã bố trí viên chức có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong phục vụ, phẩm chất đạo đức tốt, văn hóa giao tiếp chuẩn mực, đủ trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện TTHC. Hướng dẫn, giải thích, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ kịp thời về TTHC và các hình thức phản ánh kiến nghị, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị cho cá nhân, tổ chức có liên quan.
      BHXH tỉnh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến và quán triệt sâu rộng đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Chính phủ, của tỉnh và của ngành. Bên cạnh đó, thường xuyên ban hành các văn bản đôn đốc việc thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và của ngành về thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT và văn bản pháp luật về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tiêu cực, nhũng nhiễu. Qua đó, tạo được sự chuyển biến về ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần nâng cao công tác quản lý của đơn vị.
      BHXH tỉnh cũng đặc biệt chú trọng quan tâm đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, việc ứng dụng tin học trong công tác quản lý hành chính nhà nước đã góp phần tích cực thúc đẩy cải cách TTHC, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn, đã xây dựng được cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành, qua đó sẽ cắt giảm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức và cho chính ngành BHXH. Việc áp dụng phần mềm cho phép liên thông thông tin giữa các bộ phận, từng cá nhân trong đơn vị và giữa BHXH huyện với BHXH tỉnh giúp dễ dàng cập nhật thông tin.
       Để đáp ứng yêu cầu cải cách TTHC của ngành BHXH, hướng tới Chính phủ điện tử, cần phải tạo môi trường làm việc online, chuyên nghiệp, năng suất và hiệu quả, giảm chi phí. Hiện nay, BHXH tỉnh đang thực hiện mô hình “Hệ thống văn bản quản lý điều hành eOffice” do BHXH Việt Nam cung cấp; việc quản lý, phát hành văn bản trên môi trường điện tử; chữ ký số đảm bảo toàn vẹn của văn bản điện tử tiết kiệm được công lao động, giấy in, mực in, văn bản từ khâu soạn thảo đến khâu phát hành chỉ qua một khâu, ở bất cứ nơi đâu, lãnh đạo cũng ký duyệt văn bản được; văn bản được đảm bảo theo chế độ mật. Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả công việc, các đơn vị trong toàn ngành cũng đã tập trung xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
      Xác định mục tiêu “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”, thời gian tới toàn ngành BHXH tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm cải cách hiệu quả TTHC; đổi mới, nâng cao chất lượng tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời, kiên quyết xử lý, kỷ luật những tập thể, cá nhân gây sách nhiễu, phiền hà về TTHC hoặc có tinh thần, thái độ phục vụ chưa tốt với người lao động và nhân dân; hướng tới mục tiêu chung nhất là đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.


Đào Duy Hiện
Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh

 

Xem tin theo ngày:   / /