LĐLĐ tỉnh tổ chức tuyên truyền về 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 200 công nhân lao động khu công nghiệp tỉnh

Thứ Hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019 - 09:32

Cỡ chữ: A+ A-


      Thực hiện Hướng dẫn số 44-HD/BTGTU ngày 28/6/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019), ngày 17/8/2019, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền về 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH MTV Seshin VN2 và Công ty TNHH MSA - YB.

 


     
Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh và 200 công nhân lao động.
      Đồng chí Nguyễn Viết An, Phó trưởng Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tuyên truyền nội dung Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; đồng thời nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và nhân dân…
      Cũng tại hội nghị, 200 công nhân lao động khu công nghiệp tỉnh được tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do đồng chí Đỗ Minh Hiền, Trưởng phòng Khai thác và Thu nợ Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền.

 

 

 


Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh
 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.148 views

Xem tin theo ngày:   / /