Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn

Thứ Năm, ngày 22 tháng 8 năm 2019 - 15:58

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đổi thẻ đoàn viên, quản lý đoàn viên bằng phần mềm và chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh. Ngày 22/8/2019 tại Thư viện tỉnh Tuyên Quang, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 59 công đoàn cơ sở trực thuộc.


       Tại buổi tập huấn, các học viên đã được Thường trực Công đoàn Viên chức tỉnh và Chuyên viên của Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cách sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn như: Cách đăng nhập hệ thống phần mềm; thao tác tạo một nhóm cấp công đoàn mới; thao tác tạo mới đoàn viên, thêm mới đoàn viên từ một danh sách; thao tác chuyển sinh hoạt đoàn viên và quản lý đoàn viên; thao tác tìm kiếm và xuất dữ liệu in thẻ đoàn viên; thao tác quản trị người sử dụng phần mềm… Qua tập huấn, các học viên đã nắm bắt và sử dụng được các tính năng chủ yếu của phần mềm quản lý đoàn viên để áp dụng triển khai thực hiện tại CĐCS.
      Phần mềm quản lý đoàn viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giúp các cấp công đoàn nắm chính xác, kịp thời số lượng, chất lượng đoàn viên công đoàn ở cấp mình và cấp dưới, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý đoàn viên và làm cơ sở dữ liệu cho việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn nhằm thực hiện tốt Chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, góp phần xây dựng, củng cố quan hệ gắn kết bền chặt hơn giữa người đoàn viên với tổ chức Công đoàn.

 

 

Vũ Phương Thúy
Công đoàn Viên chức tỉnh


 


Tổng số: 47 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  

Xem tin theo ngày:   / /