Công bố Quyết định thành lập CĐCS Công ty cổ phần May Yên Sơn

Thứ Ba, ngày 29 tháng 10 năm 2019 - 10:50

Cỡ chữ: A+ A-      Thực hiện Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyên Yên Sơn năm 2019. Ngày 18/10/2019, Liên đoàn Lao động huyện Yên Sơn tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần May Yên Sơn.
      Tới dự có đồng chí Đinh Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Phùng Văn Tài, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Đỗ Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn; đồng chí Phạm Văn Dương, Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Sơn; các đồng chí đại đại cho Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Trung Môn và Ban lãnh Đạo công ty Cổ phần May Yên Sơn.
Tại buổi Lễ, Liên đoàn Lao động huyện đã công bố Quyết định kết nạp 150 công nhân lao động của Công ty Cổ phần May Yên Sơn vào tổ chức Công đoàn, Quyết định thành lập CĐCS Công ty cổ phần May Yên Sơn và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 05 đồng chí; Đồng chí Đặng Hồng Duyên được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch CĐCS trong thời gian lâm thời.
     Thay mặt Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Đinh Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh đã chúc mừng CĐCS Công ty và đề nghị Ban Chấp hành lâm thời tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Chương trình công tác, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành, đồng thời xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành CĐCS với Ban Giám đốc công ty; chú trọng thực hiện tốt chức năng của Công đoàn là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…; đề nghị Ban Chấp hành CĐCS chủ động phối hợp với Lãnh đạo Công ty tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong công nhân lao động, vận động công nhân lao động tích cực tham gia đổi mới phát triển doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; chú trọng làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS ngày một vững mạnh và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ nhất, đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
      Thay mặt Ban Chấp hành lâm thời đồng chí Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần May Yên Sơn cảm ơn sự quan tâm của Liên đoàn Lao động tỉnh tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện, của UBND huyện Yên Sơn và Ban Giám đốc Công ty cổ phần May Yên Sơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập CĐCS; đồng chí xin hứa sẽ tăng cường đoàn kết nội bộ, thường xuyên củng cổ tổ chức, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của CĐCS, xứng đáng với sự tin tưởng của công đoàn cấp trên và sẽ là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của đoàn viên, công nhân lao động trong Công ty.

 


Đào Thị Mai Hương
Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Sơn

 


Tổng số: 253 | Trang: 1 trên tổng số 26 trang  

Xem tin theo ngày:   / /