LĐLĐ thành phố trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"

Thứ Ba, ngày 17 tháng 8 năm 2021 - 07:51

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện Quyết định số 2669 ngày 15/6/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo, cán bộ Công đoàn thuộc LĐLĐ tỉnh đã có nhiều đóng góp cho tổ chức Công đoàn Việt Nam.


     Ngày 13/8/2021, LĐLĐ thành phố tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho 05 đồng chí cán bộ lãnh đạo, cán bộ Công đoàn thuộc LĐLĐ thành phố, đã có nhiều đóng góp cho tổ chức Công đoàn Việt Nam.

 

 


     Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" là hình thức khen thưởng của tổ chức Công đoàn Việt Nam để tặng và ghi nhận công lao, đóng góp tích cực của những cá nhân trong việc xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam.

 

Phạm Văn Sơn
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố

 


Tổng số: 58 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang  

Xem tin theo ngày:   / /