LĐLĐ huyện Hàm Yên tham gia luyện tập tổng hợp bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ huyện năm 2021

Thứ Hai, ngày 13 tháng 9 năm 2021 - 09:16

Cỡ chữ: A+ A-

Trong 02 ngày (06 và 10/9/2021), cùng với các cơ quan, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện, Cơ quan LĐLĐ huyện Hàm Yên đã tích cực tham gia luyện tập tổng hợp phần cơ chế trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ của huyện.


      Dự và chỉ đạo các buổi luyện tập có các đồng chí: Nông Minh Hiền, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Hoàng Lê Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh.
       Theo Kế hoạch, cuộc diễn tập Khu vực Phòng thủ của huyện năm 2021 diễn ra qua 3 giai đoạn, bao gồm: chuyển địa phương vào các trạng thái Quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, từng thành viên trong khung tập của LĐLĐ huyện dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo diễn tập và Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã cơ bản phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo cương vị chức trách, bám sát nhiệm vụ, liên hệ thực tiễn tình hình đoàn viên, CNVCLĐ hiện nay để luyện tập đúng nguyên tắc, linh hoạt, sát tình huống. Các ý kiến tham gia phát biểu trong các hội nghị phần cơ chế đã cơ bản bám sát chủ đề, nội dung, nắm chắc yêu cầu, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn để đề ra những biện pháp đảm bảo chất lượng, ngắn gọn, phù hợp với bối cảnh tình hình và từng lĩnh vực công tác được giao của Cơ quan LĐLĐ huyện.

 

Cán bộ Cơ quan LĐLĐ huyện Hàm Yên thực hành luyện tập.


       LĐLĐ huyện cũng đã làm tốt công tác xây dựng văn kiện diễn tập, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền các nội dung công việc liên quan, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra khi địa phương bước vào thời chiến. Sau mỗi nội dung luyện tập, Ban Chỉ đạo diễn tập, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã thực hiện rút kinh nghiệm, bổ sung ý kiến, yêu cầu hoàn chỉnh các nội dung công việc nhằm chuẩn bị tốt nhất cho cuộc diễn tập chính thức vào ngày 16 và 17/9/2021.

 Nguyễn Thị Thùy Dương
Chủ tịch LĐLĐ huyện Hàm Yên

 


Tổng số: 417 | Trang: 1 trên tổng số 42 trang  

Xem tin theo ngày:   / /