Các sự kiện quan trọng của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang

Thứ Hai, ngày 24 tháng 8 năm 2020 - 09:48

Cỡ chữ: A+ A-

Năm 2020, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Mỏ Than. Ngày 20/3/1940, sự kiện Chi bộ Mỏ Than ra đời đã trở thành mốc son tự hào của toàn Đảng bộ. Trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã khẳng định sự lớn mạnh, phát triển vững chắc của Đảng bộ tỉnh từ nền tảng là Chi bộ Mỏ Than - Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh: "Tinh thần cách mạng, ý chí chiến đấu của lớp đảng viên đầu tiên đã được các thế hệ cán bộ, đảng viên trong tỉnh tiếp nối và phát huy, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng lớn mạnh".


 

* Ban cán sự Đảng tỉnh Tuyên Quang được thành lập vào giữa năm 1941, tiếp tục củng cố, phát triển phong trào cách mạng ở hầu khắp các địa bàn trong tỉnh.

* Tỉnh ủy Tuyên Quang (lâm thời) được thành lập vào tháng 7 năm 1945. Tỉnh Tuyên Quang trở thành căn cứ cách mạng, là trung tâm, cầu nối liên lạc của phong trào cách mạng miền xuôi với phong trào cách mạng ở miền núi.

* Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang được bầu chính thức lần đầu tiên vào tháng 2 năm 1949. Đồng chí Võ Thanh Hoà được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

* Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất được tổ chức vào trung tuần tháng 4 năm 1951. Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, các huyện, xã tổ chức đại hội các cấp và bầu ban chấp hành mới để lãnh đạo toàn diện. Giai đoạn 1951 - 1953, đồng chí Trần Thanh Quang giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

* Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ II được tổ chức từ ngày 30/01 đến ngày 05/02/1959, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 21 ủy viên chính thức và 04 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Xuân Việt được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ III (vòng 1) được tổ chức từ ngày 06/6 đến ngày 15/6/1960 để thảo luận, thống nhất các ý kiến đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ III (vòng 2) được tổ chức từ ngày 16/3 đến ngày 25/3/1961. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 25 đồng chí. Đồng chí Trần Hoài Quang được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV được tổ chức từ ngày 19/6 đến ngày 27/6/1963. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 21 đồng chí. Đồng chí Trần Hoài Quang tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ V được tổ chức từ ngày 28/3 đến ngày 11/4/1969. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 23 ủy viên chính thức và 01 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Trần Hoài Quang tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ VI được tổ chức từ ngày 09/12 đến ngày 15/12/1974. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 22 ủy viên chính thức và 08 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Trần Hoài Quang tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

* Thực hiện Nghị quyết số 245-NQ/TW ngày 20/9/1975 của Bộ Chính trị về việc bỏ khu, nhập tỉnh và quyết nghị tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá V về việc hợp nhất hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang thành tỉnh Hà Tuyên. Ngày 21/01/1976, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 2539-NQNS/TW, chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên gồm 39 ủy viên. Đồng chí Trần Hoài Quang được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên lần thứ nhất (vòng 1) được tổ chức từ ngày 10/11 đến ngày 20/11/1976 để nghiên cứu, thảo luận, thống nhất các ý kiến đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên lần thứ nhất (vòng 2) được tổ chức từ ngày 25/4 đến ngày 02/5/1977. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 35 ủy viên chính thức và 04 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Hạnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên lần thứ II được tổ chức từ ngày 05/11 đến ngày 08/11/1980. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 45 ủy viên chính thức và 02 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Đức được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên lần thứ III được tổ chức từ ngày 20/3 đến ngày 24/3/1983. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 43 ủy viên chính thức và 02 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Đức tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên lần thứ IV được tổ chức từ ngày 07/10 đến ngày 12/10/1986. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 45 ủy viên chính thức và 11 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Phạm Đình Dy được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

* Ngày 12/8/1991, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo đó, Hà Tuyên được chia thành hai tỉnh là Hà Giang và Tuyên Quang. Ngày 16/9/1991, Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang gồm 27 đồng chí. Chỉ định đồng chí Hà Thị Khiết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XI được tổ chức từ ngày 20/01 đến ngày 22/01/1992. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 41 đồng chí. Đồng chí Hà Thị Khiết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XII được tổ chức từ ngày 02/5 đến ngày 04/5/1996. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 45 đồng chí. Đồng chí Hà Thị Khiết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIII được tổ chức từ ngày 14/12 đến ngày 17/12/2000. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 45 đồng chí. Đồng chí Trần Trung Nhật được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV được tổ chức từ ngày 10/12 đến ngày 13/12/2005. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 47 đồng chí. Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV được tổ chức từ ngày 19/10 đến ngày 21/10/2010. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 55 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Sáng Vang được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI được tổ chức từ ngày 23/10 đến ngày 24/10/2015. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 51 đồng chí. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

 

 Nguyễn Thị Mai Lan (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

 


Tổng số: 45 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  

Xem tin theo ngày:   / /