LĐLĐ huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm học 2019 - 2020; Giao ban công tác công đoàn quý III năm 2020

Thứ Sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2020 - 15:22

Cỡ chữ: A+ A-

Chiều ngày 09/9/2020, LĐLĐ huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ huyện (mở rộng), tổng kết công tác Công đoàn năm học 2019 - 2020; Giao ban công tác công đoàn quý III năm 2020.


     Dự Hội nghị, có các đồng chí Uỷ viên BCH, UBKT, Ban Nữ công LĐLĐ huyện (khóa II); Chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc trong toàn huyện.
     Hội nghị đã thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động công tác Công đoàn quý III; triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện trao Giấy khen của Ban Chấp hành LĐLĐ huyện cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2019 - 2020. Hội nghị đã tiến hành thảo luận sôi nổi, có rất nhiều ý kiến đóng góp và đề ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong năm học 2020 - 2021 và nhiệm vụ quý IV năm 2020 theo chương trình kế hoạch công tác năm đã đề ra.

 

 


     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thu Hiền, Chủ tịch LĐLĐ huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các CĐCS trường học trong năm học vừa qua và kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2020, đồng thời đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm công tác Công đoàn năm học 2020 - 2021 và hoạt động công tác Công đoàn quý IV năm 2020; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục và tổ chức các hoạt động phong trào trong CNVCLĐ; quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ.


Nguyễn Thu Hiền
Chủ tịch LĐLĐ huyện Lâm Bình

 


Tổng số: 266 | Trang: 1 trên tổng số 27 trang  

Xem tin theo ngày:   / /