Chi bộ LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Thứ Sáu, ngày 8 tháng 10 năm 2021 - 18:18

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 07/10/2021, Chi bộ LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 và quán triệt học tập các nghị quyết, đề án của tỉnh thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.


       

 

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên của Hội nghị có đồng chí Trần Viết Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Tham dự Hội nghị có 24/26 cán bộ, đảng viên và quần chúng Cơ quan LĐLĐ tỉnh, Nhà văn hóa Lao động, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh (đạt 93%).

 


       Đồng chí báo cáo viên của Đảng ủy Khối đã tuyên truyền, quán triệt các nội dung cơ bản Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
       Cũng tại Hội nghị, các đồng chí học viên đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các chương trình, đề án, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
       Ngay sau Hội nghị, Chi bộ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phù hợp đảm bảo thiết thực, hiệu quả để thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021; mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động xây dựng, hoàn thiện kế hoạch học tập và làm theo Bác. Tháng 11/2021, Chi bộ LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề "Tự soi, tự sửa" theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

 


Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh
 


Tổng số: 669 | Trang: 1 trên tổng số 67 trang  

Xem tin theo ngày:   / /