LĐLĐ thành phố Tuyên Quang tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ Công đoàn năm 2020

Thứ Sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2020 - 10:55

Cỡ chữ: A+ A-

Từ ngày 29/10 đến ngày 03/11/2020, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng lý luận chính trị thành phố tổ chức Lớp cập nhật thông tin và Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho 544 cán bộ công đoàn của 151 công đoàn cơ sở trực thuộc thành phố.


     Dự và trực tiếp triển khai các nội dung tập huấn có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Thành ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Thủ trưởng cơ quan khối dân thành phố; đồng chí Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chính sách- Pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh; đồng chí Phạm Thị Hương, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố.

 


     Nội dung tập huấn bao gồm: Tuyên truyền, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019; công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở hằng năm; công tác tài chính công đoàn và công tác kiểm tra công đoàn... Đây là những nội dung quan trọng, cần thiết đối với cán bộ công đoàn cơ sở trong tình hình hiện nay.

 


      Tại Lớp tập huấn, đồng chí Phạm Thị Hương, Chủ tịch LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục nắm tình hình lao động, việc làm, thu nhập của CNVCLĐ; đẩy mạnh phong trào phong trào thi đua: "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong CNVCLĐ; tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh; làm tốt công tác tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2020; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác công đoàn năm 2021.

 

LĐLĐ thành phố Tuyên Quang
 


Tổng số: 417 | Trang: 1 trên tổng số 42 trang  

Xem tin theo ngày:   / /