Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020 của Khối Thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Thứ Hai, ngày 1 tháng 2 năm 2021 - 09:19

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 29/01/2021, tại trụ sở Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Khối Thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020 và ký giao ước thi đua năm 2021.


    Chủ trì Hội nghị là Hội Cựu chiến binh tỉnh - Trưởng Khối Thi đua năm 2020. Dự hội nghị có đại biểu Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí Thường trực, các đồng chí trưởng, phó các ban, Văn phòng thuộc các cơ quan trong Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) tỉnh.

     Năm 2020, MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nổi bật là: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
     Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về “Huy động trẻ đi nhà trẻ” và thực hiện Chương trình làm đường bê tông nông thôn, xây dựng đường giao thông, hệ thống mương máng thủy lợi nội đồng và các thiết chế hạ tầng của nông thôn mới; tổ chức các hoạt động của Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; Cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải v
 chống rác thải nhựa” và nhiều nội dung thiết thực khác.

     Phối hợp tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, như: Kỷ niệm 45 ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 75 năm Cách mạng tháng Tám, quốc khánh 2/9 (2/9/1945- 2/9/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam và ngày truyền thống của các tổ chức, gắn với biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020.
     Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ về sự nguy hiểm của đại dịch Covid-19, chấp hành nghiêm các chỉ thị, quyết định của Chính phủ, UBND tỉnh về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và khắc phục khó khăn về phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống trong điều kiện mới; vận động thành viên trong tổ chức ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19. Kịp thời chia sẻ thông tin và phát động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia ủng hộ miền Trung bị lũ lụt được 9,3 tỷ đồng; ngoài ra có hàng tỷ đồng khác cùng hàng chục tấn vật chất phục vụ đời sống được quyên góp và ủng hộ đồng bào miền Trung qua các tổ, nhóm thiện nguyện được chuyển trực tiếp tới vùng thiên tai.
     Phối hợp tham gia thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tỉnh và của Khối. Tổ chức giải thể thao của Khối chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam đạt kết quả tốt.

 

 

 


     Kết quả bình xét năm 2020, 6/6 đơn vị trong Khối Thi đua đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Với những thành tích đã đạt được, Hội Cựu chiến binh tỉnh được Khối Thi đua đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2020; các đơn vị: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên được đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.
     Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2021.
     Hội nghị đã bầu Hội Nông dân tỉnh là Cơ quan Thường trực Khối Thi đua MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh năm 2021.Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh
 

Xem tin theo ngày:   / /