Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên và người lao động

Thứ Ba, ngày 23 tháng 2 năm 2021 - 09:01

Cỡ chữ: A+ A-


     Cùng với sự phát triển, đổi mới của tỉnh, đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ) tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã phát triển nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng, đa dạng về cơ cấu. Tính đến nay, có 157 CĐCS doanh nghiệp ngoài Nhà nước với tổng số đoàn viên, công nhân lao động là 13.628 người và đang là một trong các lực lượng quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.
     Các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động có trách nhiệm tham gia thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động; thực hiện đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước.
      Đẩy mạnh vai trò của các CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng dẫn để người lao động tự nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình. Tiếp tục thực hiện Tiểu Đề án 3 của Chính phủ về "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và pháp luật có liên quan cho người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến năm 2021" và Đề án 231 của Chính phủ về "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp", trong 03 năm (2018-2020), LĐLĐ tỉnh tổ chức 71 hội nghị tuyên truyền về Luật An ninh mạng, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bình đẳng giới, luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, tình hình an ninh trật tự... cho trên 7.700 CNLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ và cấp phát Báo Lao động hằng ngày cho 21 CĐCS khối doanh nghiệp có đông CNLĐ; các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS đã tổ chức trên 2.000 hội nghị có lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 20.000 lượt CNLĐ tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước...
      Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp dễ hiểu, dễ nhớ; coi trọng công tác tuyên truyền miệng, công tác nêu gương người tốt, việc tốt hoặc lồng ghép thông qua các hội nghị, hội thảo...; tổ chức thành công Hội thi "Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019"; tổ chức Liên hoan Tiếng hát CNLĐ với chủ đề "90 mùa Xuân có Đảng" có lồng ghép các câu hỏi, trả lời trực tiếp của CNLĐ về kiến thức pháp luật liên quan, tổ chức Hội thi "Lái xe ô tô giỏi và an toàn"... gắn với các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia, tạo sự đồng thuận cao giữa người lao động và người sử dụng lao động; xây dựng, đầu tư nâng cao chất lượng, sử dụng có hiệu quả hệ thống tủ sách pháp luật tại cơ sở...
      Hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua Bản tin, Website, Fanpage Công đoàn Tuyên Quang tiếp tục được các cấp công đoàn duy trì thực hiện đạt hiệu quả. Các cấp công đoàn sử dụng các ứng dụng của internet, mạng xã hội Zalo, Facebook trong truyền tải thông tin và tương tác, chia sẻ với đoàn viên, CNVCLĐ. LĐLĐ tỉnh và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở lập trang fanpage Công đoàn góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong đoàn viên, CNVCLĐ. LĐLĐ tỉnh tổ chức thành công Cuộc thi ảnh "Nét đẹp Công đoàn và người lao động tỉnh Tuyên Quang" trên mạng xã hội Facebook; phát hành 5 kỳ Bản tin "Lao động và Công đoàn Tuyên Quang"; xuất bản cuốn Phong trào Công nhân và hoạt động Công đoàn (2008-2018); hằng năm, hỗ trợ và cấp phát Báo Lao động cho 21 CĐCS khối doanh nghiệp có đông CNLĐ.

 

 

Đồng chí Nông Minh Hiền, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Giải Nhì cho đội CĐCS Công ty Seshin VN2 tại Hội thi "Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019".


      Củng cố, xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có kỹ năng và chuyên môn trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Hằng năm, LĐLĐ tỉnh đã cử cán bộ công đoàn tham gia các hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật do Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành chức năng tổ chức. Chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ CĐCS theo hướng đào tạo kỹ năng và phương pháp hoạt động thực tế, phù hợp với từng loại hình CĐCS và đối tượng tuyên truyền. Hằng năm, LĐLĐ tỉnh và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ công đoàn các cấp, trong đó có nội dung tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
      Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả tuyên truyền chưa cao, người lao động chưa thực sự quan tâm đến việc học tập, tìm hiểu về pháp luật; một số người sử dụng lao động trong doanh nghiệp chưa thực sự tạo điều kiện cho người lao động được tham gia các lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Một số CĐCS chưa đổi mới cả về nội dung và phương pháp tuyên truyền nên chưa thu hút được CNLĐ…
     Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, hướng hoạt động về cơ sở, tăng cường đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền am hiểu về pháp luật, có kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ tuyên truyền để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động, trong đó chú trọng một số nội dung cụ thể sau:
      Một là, Tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tổ chức Công đoàn đến đoàn viên và người lao động; Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, CNVCLĐ; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội trong CNVCLĐ; nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ, nhất là CNLĐ trong các doanh nghiệp có đông CNLĐ, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.
      Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; chú trọng công tác tuyên truyền giới thiệu phát triển Đảng đối với đoàn viên, người lao động trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.
     Hai là, Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn. Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn; Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website, Fanpage Công đoàn Tuyên Quang.
      Ba là, Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và tổ chức Công đoàn; Tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, CNVCLĐ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, cuộc bầu cử Đại biểu Hội đông nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân" hằng năm với những hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên; thực hiện tốt các chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn.
      Bốn là, Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ Công đoàn có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới và các hoạt động Công đoàn nói chung và công tác tuyên truyển, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động nói riêng.
       Năm là, Phối hợp với các cơ quan chức năng, người sử dụng lao động tăng cường vận động đoàn viên, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện để CNVCLĐ được tham gia học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 


Nông Minh Hiền
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

 

Xem tin theo ngày:   / /