Công đoàn Tuyên Quang sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Thứ Ba, ngày 23 tháng 2 năm 2021 - 14:01

Cỡ chữ: A+ A-


        Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 đã xác định 7 nhóm chỉ tiêu chủ yếu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức Công đoàn, 4 nhóm chỉ tiêu tổ chức Công đoàn phối hợp thực hiện, 3 chương trình trọng tâm, 9 nhiệm vụ và giải pháp chính để tổ chức thực hiện. Qua gần 3 năm triển khai thực hiện, với sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết khắc phục khó khăn, các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện đạt và vượt 22/24 chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Hoạt động Công đoàn đã có những đổi mới về nội dung và phương thức, hướng về cơ sở, ngày càng có hiệu quả.
       Với nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn là chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, các cấp công đoàn đã tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình "Nâng cao hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và thiết thực chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động". Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức và phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật tại 133 đơn vị; thực hiện tư vấn về pháp luật lao động và Công đoàn cho trên 1.500 lượt cá nhân, đơn vị. Các công đoàn cơ sở (CĐCS) trong doanh nghiệp chủ động rà soát, thương lượng để xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội dung Thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp với kết quả có 86% số thỏa ước lao động tập thể có nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động được thực hiện bằng nhiều việc làm cụ thể như: trao tặng 11.280 suất quà, 70 suất học bổng, hỗ trợ trên 27.000 lượt đoàn viên, CNLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 11,580 tỷ đồng; hỗ trợ 83 gia đình đoàn viên làm nhà mới và sửa nhà, 362 CNVCLĐ bị bệnh hiểm nghèo, bị thiên tai, hỏa hoạn từ nguồn Quỹ "Mái ấm Công đoàn" với tổng số tiền trên là 2,292 tỷ đồng; trao tặng trên 5.000 chăn, quần áo ấm cho các trường mầm non và đồng bào vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh; ký kết, triển khai thực hiện 11 thỏa thuận hợp tác với nội dung các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi giảm giá đối với đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn; phối hợp với ngành y tế tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 500 CNLĐ. Đã có 43 CĐCS đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh tăng mức ăn ca cho công nhân lên mức 15.000 đồng trở lên.

 

LĐLĐ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức "Phiên chợ nhân đạo" hỗ trợ cho công nhân lao động Khu Công nghiệp tỉnh có hoàn cảnh khó khăn


       Chương trình "Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, người lao động khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước" được các cấp công đoàn tập trung thực hiện với các hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền đã có sự đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Tuyên Quang và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Các cấp công đoàn tổ chức trên 5.000 buổi tuyên truyền pháp luật cho gần 200.000 lượt CNVCLĐ; cấp phát trên 5.000 bộ tài liệu và 30.000 tờ gấp tuyên truyền pháp luật cho CNLĐ các doanh nghiệp. Tháng Công nhân gắn với kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 hằng năm được các cấp công đoàn hưởng ứng với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, đồng thời nâng cao nhận thức và phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của đội ngũ công nhân Tuyên Quang trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
       Chương trình "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển công đoàn trong tình hình mới" được LĐLĐ tỉnh và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện đạt kết quả với 64 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 8.091 lượt cán bộ công đoàn; có 25 lượt cán bộ công đoàn chuyên trách được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và nghiệp vụ khác, qua đó đã nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn.
       Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi và được đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng với gần 5.000 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ được thực hiện; có 634 công trình, sản phẩm chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc. Đã có 13 tập thể, 20 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 11 tập thể, tặng Bằng khen cho 42 tập thể và 59 cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua cho 57 tập thể và tặng Bằng khen cho 230 tập thể và 544 cá nhân.
       Công tác chỉ đạo hoạt động công đoàn được tập trung hướng về cơ sở, giải quyết kịp thời những khó khăn của cơ sở. LĐLĐ tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS; tổ chức giao ban công tác hằng quý với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo các mặt hoạt động công đoàn.
       Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của các cấp công đoàn qua nửa nhiệm kỳ còn một số tồn tại, hạn chế là: Công tác phối hợp tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật đối với người lao động của một số CĐCS và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở còn hạn chế. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn của một số đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc tổ chức và phối hợp tổ chức phong trào thi đua yêu nước tại một số CĐCS, nhất là CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước hiệu quả còn thấp.
       Phát huy những kết quả đã đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, khắc phục những hạn chế, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm thực hiện có kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI và các chương trình trọng tâm của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, gắn với việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên và người lao động; thực hiện có hiệu quả quyền giám sát của tổ chức Công đoàn theo quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh các hoạt động xã hội của tổ chức Công đoàn nhằm tích cực góp phần đảm bảo quyền an sinh xã hội cho đoàn viên, người lao động. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, CNVCLĐ, đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn; trước mắt tập trung tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII; tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân" hằng năm. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu của Nghị quyết; chú trọng làm tốt công tác kiện toàn, củng cố tổ chức, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong các cấp công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các cấp công đoàn, nâng cao hiệu quả công tác, hướng về cơ sở, tạo điều kiện cho CĐCS hoạt động.

 


Đỗ Văn Ngọc
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

Xem tin theo ngày:   / /