CHUYÊN MỤC Công tác Tổ chức cán bộ

Kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy Ban Kiểm tra và chức danh Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện Sơn Dương khóa...

Sáng ngày 10/9/2021, LĐLĐ huyện Sơn Dương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) LĐLĐ huyện lần thứ 11 (khóa VIII), kiện toàn BCH, Ban Thường vụ (BTV), Ủy ban Kiểm tra, chức danh Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Thứ 4, 15/9/2021


LĐLĐ thành phố trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"

Thực hiện Quyết định số 2669 ngày 15/6/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo, cán bộ Công đoàn thuộc LĐLĐ tỉnh đã có nhiều đóng góp cho tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Thứ 3, 17/8/2021


LĐLĐ huyện Chiêm Hóa bàn giao các CĐCS trên địa bàn xã Minh Quang và xã Phúc Sơn về LĐLĐ huyện Lâm Bình quản lý

Sáng ngày 15/7/2021, LĐLĐ huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị bàn giao 8 CĐCS với 243 đoàn viên trên địa bàn xã Minh Quang và xã Phúc Sơn về LĐLĐ huyện Lâm Bình quản lý.

Thứ 6, 16/7/2021


LĐLĐ huyện Na Hang: Thành lập công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước

Sáng ngày 25/6/2021, LĐLĐ huyện Na Hang tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xây dựng và Vận tải Minh Khôi

Thứ 2, 28/6/2021


Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp nhận Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Ngày 08/6/2021, tại Hội trường UBND tỉnh Tuyên Quang, Văn phòng Quốc hội và UBND tỉnh đã tổ chức Lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang từ Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh Tuyên Quang quản lý và chuyển giao CĐCS Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội...

Thứ 4, 9/6/2021


LĐLĐ huyện Yên Sơn thành lập CĐCS Công ty TNHH Acacia Woodcaraft Việt Nam

Ngày 20/5/2021, LĐLĐ huyện Yên Sơn đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Acacia Woodcaraft Việt Nam.

Thứ 6, 21/5/2021


LĐLĐ huyện Lâm Bình kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện

Ngày 14/5/2021, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để tiến hành kiện toàn tổ chức, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Thứ 2, 17/5/2021LĐLĐ thành phố Tuyên Quang tổ chức công bố Quyết định thành lập CĐCS Công ty cổ phần Kinh doanh ô tô Tuyên Quang

Thực hiện chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp năm 2021, ngày 13/4/2021 LĐLĐ thành phố đã tổ chức công bố Quyết định thành lập CĐCS Công ty cổ phần Kinh doanh ô tô Tuyên Quang.

Thứ 6, 16/4/2021
Tổng số: 59 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang