CHUYÊN MỤC Công tác Tổ chức cán bộ

Thành lập công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang

Ngày 31/01/2019, tại Hội trường Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang.

Thứ 5, 14/2/2019


Liên đoàn Lao động tỉnh sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện, thành phố

Thực hiện Hướng dẫn số 704/HD-TLĐ ngày 12/5/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện, căn cứ tình hình tổ chức của các công đoàn ngành địa phương,...

Thứ 5, 5/10/2017


CĐCS Công ty CP Dịch vụ môi trường và Quản lý Đô thị Tuyên Quang tổ chức Đại hội đại biểu CĐCS lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng ngày 10/8/2017 CĐCS Công ty CP Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022.

Thứ 7, 12/8/2017


CĐCS Công ty cổ phần Giấy An Hòa tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-LĐLĐ ngày 06/3/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh về tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn các Khu Công nghiệp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 -2023. Sáng ngày 22/7/2017, CĐCS Công ty Cổ phần...

Thứ 5, 10/8/2017


Công đoàn ngành Y tế: Đại hội điểm CĐCS Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

Chiều ngày 28/7, Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị tổ chức đại hội điểm của Công đoàn ngành Y tế.

Thứ 4, 2/8/2017


LĐLĐ Thành phố chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm công đoàn cơ sở Khối doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 24/7/2017, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là công đoàn cơ sở được Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cho Khối doanh nghiệp trực thuộc thành phố.

Thứ 6, 28/7/2017


LĐLĐ huyện Sơn Dương chỉ đạo Đại hội điểm CĐCS khối xã, thị trấn và khu vực HCSN

Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-LĐLĐ ngày 06/3/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện về tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn huyện Sơn Dương lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 -2023. Ngày ngày 20/7/2017, tại Hội trường Nhà...

Thứ 3, 25/7/2017


LĐLĐ huyện Sơn Dương chỉ đại Đại hội điểm CĐCS khối doanh nghiệp

Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-LĐLĐ ngày 06/3/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện về tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn huyện Sơn Dương lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 -2023. Ngày 17/7/2017, Công đoàn cơ sở Công ty...

Thứ 6, 21/7/2017Đại hội điểm công đoàn cơ sở cơ quan Huyện ủy Lâm Bình

Chiều ngày 03/7/2017 Công đoàn cơ sở (CĐCS) Cơ quan Huyện ủy Lâm Bình đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị tổ chức đại hội điểm theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện Lâm Bình để các CĐCS trên địa bàn huyện học tập,...

Thứ 4, 5/7/2017Tổng số: 41 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang