CHUYÊN MỤC Công tác Tổ chức cán bộ

Công bố quyết định chỉ định ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 21/02/2020, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức công bố và trao quyết định chức danh Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Thứ 4, 26/2/2020


Thành lập CĐCS Trường Mầm non Hoa Trạng Nguyên

Ngày 14/6/2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Sơn Dương đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập CĐCS Trường Mầm non Hoa Trạng Nguyên, trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện quản lý.

Thứ 3, 18/6/2019



Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Thái Sơn

Ngày 31/5/2019, tại Văn phòng làm việc của Nhà máy gạch Tuynel Thái Sơn, LĐLĐ huyện Hàm Yên đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập CĐCS Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Thái Sơn.

Thứ 6, 7/6/2019


Thành lập công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang

Ngày 31/01/2019, tại Hội trường Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang.

Thứ 5, 14/2/2019


Liên đoàn Lao động tỉnh sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện, thành phố

Thực hiện Hướng dẫn số 704/HD-TLĐ ngày 12/5/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện, căn cứ tình hình tổ chức của các công đoàn ngành địa phương,...

Thứ 5, 5/10/2017


CĐCS Công ty CP Dịch vụ môi trường và Quản lý Đô thị Tuyên Quang tổ chức Đại hội đại biểu CĐCS lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng ngày 10/8/2017 CĐCS Công ty CP Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022.

Thứ 7, 12/8/2017


CĐCS Công ty cổ phần Giấy An Hòa tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-LĐLĐ ngày 06/3/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh về tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn các Khu Công nghiệp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 -2023. Sáng ngày 22/7/2017, CĐCS Công ty Cổ phần...

Thứ 5, 10/8/2017


Công đoàn ngành Y tế: Đại hội điểm CĐCS Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

Chiều ngày 28/7, Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị tổ chức đại hội điểm của Công đoàn ngành Y tế.

Thứ 4, 2/8/2017


LĐLĐ Thành phố chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm công đoàn cơ sở Khối doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 24/7/2017, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là công đoàn cơ sở được Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cho Khối doanh nghiệp trực thuộc thành phố.

Thứ 6, 28/7/2017



Tổng số: 45 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang