Công tác tài chính
Cập nhật lúc Thứ Tư, ngày 3 tháng 5 năm 2017 - 16:28 (GMT+7)
Hội nghị tài chính công tác công đoàn và hoạt động Quỹ Mái ấm công đoàn năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Sáng ngày 26/4/2017, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính công đoàn và hoạt động của Quỹ mái ấm công đoàn năm 2016; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; quán triệt các văn bản quy định của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về công tác tài chính công đoàn. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

     

     Trong năm 2016, công tác tài chính công đoàn và hoạt động của Quỹ mái ấm công đoàn đạt được nhiều kết quả tích cực. Thu tài chính công đoàn và Quỹ Mái ấm công đoàn vượt kế hoạch. Công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn và Quỹ Mái ấm công đoàn đảm bảo đúng mục đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định; phục vụ tốt chức năng, nhiệm vụ của các cấp công đoàn trong tỉnh, góp phần phát triển phong trào CNVCLĐ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
      Tuy nhiên, công tác tài chính công đoàn còn có những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, còn tình trạng thất thu KPCĐ của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn; công tác kiểm tra, hướng dẫn về tài chính công đoàn của công đoàn cấp trên đối với công đoàn cấp dưới chưa thường xuyên. Việc thu ủng hộ Quỹ mái ấm công đoàn của một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở còn chậm so với thời gian quy định.
      Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 07b/NQ-TLĐ ngày 21/01/2016 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới, phấn đấu hoàn thành tốt dự toán tài chính công đoàn được Tổng Liên đoàn phê duyệt, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài chính công đoàn. Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên công đoàn ủng hộ Quỹ Mái ấm công đoàn trên 750 triệu đồng, hỗ trợ trên 30 hộ gia đình đoàn viên công đoàn làm nhà mới và sửa nhà.
      Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác tài chính công đoàn và phát huy hiệu quả của Quỹ mái ấm công đoàn năm 2017, các cấp công đoàn, đặc biệt là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần xác định công tác tài chính công đoàn là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp mình; chủ động đề ra các giải pháp, tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, tích cực phối hợp của chính quyền và các ban, ngành liên quan nhằm khai thác tốt nguồn thu, đồng thời thực hiện nghiêm túc, triệt để các quy định, nguyên tắc, chế độ chi tài chính công đoàn. Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa nhân văn tốt đẹp của chương trình Mái ấm công đoàn để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia ủng hộ Quỹ.

Nguyễn Văn Quang (Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh)
 


In
Về đầu

Đang trực tuyến: 44 Lượt truy cập: 1.596.096