Công đoàn vì lợi ích Đoàn viên và Thiết chế Công đoàn
Cập nhật lúc Thứ Hai, ngày 27 tháng 9 năm 2021 - 13:00 (GMT+7)
Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

1. Hỗ trợ bằng tiền mặt cho NLĐ căn cứ thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người NLĐ:

* Mức hỗ trợ:

- 1.800.000 đồng/người (thời gian đóng dưới 12 tháng).

- 2.100.000 đồng/người (thời gian đóng từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng).

- 2.400.000 đồng/người (thời gian đóng từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng).

- 2.650.000 đồng/người (thời gian đóng từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng).

- 2.900.000 đồng/người (thời gian đóng từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng).

- 3.300.000 đồng/người (có thời gian đóng từ đủ 132 tháng trở lên).

* Thời gian thực hiện việc hỗ trợ: Từ ngày 01/10/2021; hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

* Đối tượng áp dụng:

NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm NLĐ đang làm việc tại CQ nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức CT-XH, đơn vị vũ trang ND và đơn vị SN công lập do ngân sách NN bảo đảm chi thường xuyên).

NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt HĐ lao động hoặc HĐ làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

2. Giảm mức đóng vào Quỹ BHTN cho NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

- Mức giảm đóng: Từ 1% xuống bằng 0%;

- Thời gian thực hiện giảm mức đóng: 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

- Đối tượng áp dụng: Người sử dụng LĐ quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm đang tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021 (không bao gồm các CQ nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức CT-XH, đơn vị vũ trang ND và đơn vị SN công lập do ngân sách NN bảo đảm chi thường xuyên). 


In
Về đầu

Đang trực tuyến: 92 Lượt truy cập: 1.604.725