Thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2021

Thứ Tư, ngày 9 tháng 2 năm 2022 - 09:55

Cỡ chữ: A+ A-


      Hiện nay, toàn tỉnh có 147 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn với 18.654 đoàn viên, CNLĐ (chiếm 42% đoàn viên, CNVCLĐ). Về quy mô hoạt động của các doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ; ngành nghề hoạt động là may mặc, khai thác, chế biến khoáng sản, lâm sản, xây dựng tổng hợp... Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh tới CNLĐ, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch về tiếp tục thực hiện Tiểu Đề án 3 "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và pháp luật có liên quan cho người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài" đến năm 2021. LĐLĐ tỉnh ký kết các chương trình phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên... giai đoạn 2018 - 2023.

       LĐLĐ tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là CNLĐ trong các doanh nghiệp nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà ổn định tại các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội. Triển khai thực hiện và tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực lao động; tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNLĐ thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ đoàn viên, CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân thuộc khu vực cách ly... Qua đó, khẳng định vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ Công đoàn và CNLĐ trong các doanh nghiệp.

 

 

Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động Công ty TNHH K-Star Vina, huyện Sơn Dương

 

      Từ năm 2017 - 2021, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Trung tâm Dân số - KHHGĐ tổ chức 89 hội nghị tuyên truyền về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm; Luật phòng, chống ma túy; Luật Giao thông đường bộ; Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá... cho trên 11.000 lượt cán bộ công đoàn và CNLĐ trong các doanh nghiệp; năm 2018, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Hội thi "Lái xe ô tô giỏi và an toàn"; năm 2020, tổ chức Hội thi "Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019" cho CNLĐ tại Khu công nghiệp Long Bình An... Hằng năm, các cấp công đoàn tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với các cơ quan chức năng, vận động người sử dụng lao động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho CNLĐ.

       LĐLĐ tỉnh đã cấp phát 20.000 tài liệu tuyên truyền pháp luật và kỹ năng sống cho đoàn viên, CNLĐ; duy trì thực hiện tốt chương trình phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động CNVCLĐ tham gia tìm hiểu pháp luật. Từ năm 2018 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã cấp phát Báo Lao động hằng ngày cho 21 doanh nghiệp có đông CNLĐ.

       Xác định được mạng xã hội đang có ưu thế lớn trong việc tuyên truyền, nắm bắt thông tin, định hướng dư luận, LĐLĐ tỉnh đã đẩy mạnh và phát huy hiệu quả việc truyền thông, giáo dục pháp luật, tuyên truyền chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên, CNVCLĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ đạo 100% công đoàn các cấp thiết lập nhóm Facebook, Zalo để kết nối thông tin trong hệ thống các cấp công đoàn trên toàn tỉnh với Trang fanpage Công đoàn Tuyên Quang để thường xuyên chia sẻ các tin bài đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; kịp thời nắm bắt thông tin, hoạt động từ cơ sở; nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ giúp cho công tác chỉ đạo hoạt động của các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở có hiệu quả.

       Bên cạnh công tác tuyên truyền, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng mô hình tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật trong đoàn viên, CNLĐ như: Tổ tự quản tại các doanh nghiệp, khu nhà ở công nhân, nhằm tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, kịp thời thông tin cho lực lượng an ninh địa phương các tình huống mất an ninh trật tự, hành vi tội phạm. Bằng nhiều phương pháp, cách làm phù hợp với tình hình thực tế, thông qua công tác tuyên truyền, giao lưu đối thoại trực tiếp với người lao động và người sử dụng lao động; đoàn viên, CNLĐ đã nắm được các chính sách, pháp luật liên quan, quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân khi tham gia quan hệ lao động, từ đó hạn chế đến mức thấp nhất việc vi phạm trong quá trình thực hiện Bộ luật Lao động, góp phần hình thành thói quen hành động theo pháp luật.

        Ngoài những kết quả tích cực song qua thực tế việc nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ CNLĐ qua hình thức tuyên truyền vẫn còn nhiều khó khăn. Trình độ nhận thức của đội ngũ CNLĐ không đồng đều; nhiều doanh nghiệp không bố trí thời gian cho công tác tuyên truyền pháp luật; với những doanh nghiệp có hàng nghìn CNLĐ thì hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động cũng chưa thực sự hiệu quả. Mặt khác, bản thân CNLĐ tại các doanh nghiệp chưa tích tham gia các buổi tuyên truyền pháp luật. Việc tuyên truyền pháp luật chưa thường xuyên, liên tục nên nhận thức đầy đủ về pháp luật của một số đoàn viên, CNLĐ còn hạn chế.

       Để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động, LĐLĐ tỉnh tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn làm công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sử dụng đông CNLĐ. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, các sở, ban, ngành có liên quan để cùng nâng cao ý thức thực hiện pháp luật từ phía chủ sử dụng lao động, nhằm đảm bảo môi trường làm việc công bằng, an toàn, đúng quy định của pháp luật… Đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền pháp luật ở các doanh nghiệp. Tăng cường tổ chức tọa đàm, đối thoại chính sách pháp luật lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực thi pháp luật tại các doanh nghiệp nhằm kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của CNLĐ. Kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ, giải quyết những vấn đề bức xúc, vướng mắc cần tháo gỡ của đoàn viên, CNLĐ.

        Các cấp công đoàn tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đoàn viên, CNLĐ đã từng bước đổi mới về nội dung và hình thức với mục tiêu hướng về người lao động. Quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của CNLĐ trên cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đang là một trong những nội dung quan trọng mà tổ chức Công đoàn tập trung hướng tới nhằm xây dựng đội ngũ CNLĐ tỉnh nhà bản lĩnh, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 

 

Nông Minh Hiền

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.312 views


Tổng số: 175 | Trang: 1 trên tổng số 18 trang  

Xem tin theo ngày:   / /