Tài liệu tuyên truyền bảo vệ môi trường

Thứ Tư, ngày 4 tháng 5 năm 2022 - 09:45

Cỡ chữ: A+ A-


 Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành Tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng tải toàn văn Tài liệu tại đây


File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 110 | Trang: 1 trên tổng số 11 trang  

Xem tin theo ngày:   / /