Công tác kiểm tra
Cập nhật lúc Thứ Ba, ngày 1 tháng 1 năm 2013 - 08:43 (GMT+7)
Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động đối với công đoàn cấp trên cơ sở năm 2012

Thực hiện chương trình công tác năm 2012, từ ngày 17 đến ngày 29/12/2012, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức kiểm tra, thẩm định, đánh giá chất lượng hoạt động trong năm 2012 đối với 13/13 Công đoàn cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh, bao gồm 7 LĐLĐ huyện, thành phố, 5 CĐ ngành và Công đoàn Dân Chính Đảng tỉnh.

    Để đánh giá đúng kết quả hoạt động đối với từng đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và kế hoạch chương trình công tác trong năm 2012, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng thang, bảng điểm để đánh giá trên 8 nội dung công tác cơ bản, đó là: Công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và tham gia quản lý; tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động xã hội; công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ; công tác xây dựng tổ chức Công đoàn và tham gia xây dựng Đảng; công tác Nữ công; công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn; công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra; công tác văn thư, tổng hợp và thực hiện chế độ báo cáo ở các cấp Công đoàn.

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra nhiệm kỳ 2008 - 2013


     Trong quá trình kiểm tra, các đoàn kiểm tra đã trực tiếp đến một số Công đoàn cơ sở trực thuộc để năm bắt tình hình hoạt động ở cơ sở, nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai của các Công đoàn cấp trên cơ sở.

      Qua kiểm tra, các Công đoàn cấp trên cơ sở đã làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn, hoạt động của các cấp Công đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Các Công đoàn cấp trên cơ sở đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và triển khai đến 100% CĐCS trực thuộc. Thường xuyên sâu sát cơ sở, thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp tổ chức tốt các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, công tác, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội thiết thực. Công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ đã bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt hưởng ứng "Tháng công nhân" năm 2012, các Công đoàn cấp trên cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như giao lưu văn nghệ, thể thao; thăm hỏi, tặng quà cho CNLĐ bị tai nạn lao động nặng; phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp và vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước... Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-LĐLĐ, ngày 12/4/2012 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang về "Tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV", các Công đoàn cấp trên cơ sở đã tập trung chỉ đạo CĐCS tổ chức đại hội và hội nghị, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2012-2017 đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy trình và nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức và công tác kiểm tra đã được quan tâm chú trọng. Công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo trong CNVCLĐ đã được các cấp Công đoàn quan tâm kịp thời, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Chế độ sinh hoạt ở các cấp Công đoàn được duy trì có nề nếp. Công tác quản lý tài chính, tài sản được thực hiện đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

     Có thể nói, năm 2012, các cấp Công đoàn đã có nhiều cố gắng, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng trong việc tập hợp, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

     Tuy nhiên, bên cạnh đó, có nơi còn bộc lộ một số hạn chế như việc triển khai hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện quy trình, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá còn chậm. Công tác tuyên truyền, giáo dục và phong trào thi đua ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn hạn chế. Công tác kiểm tra, đôn đốc trích, nộp kinh phí công đoàn chưa thường xuyên, một số cơ quan, doanh nghiệp trích nộp kinh phí chưa kịp thời; một số CĐCS lập dự toán và báo cáo quyết toán kinh phí còn chậm. Một số đơn vị thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời, chất lượng thông tin báo cáo chưa cao, ảnh hưởng đến công tác tổng hợp và công tác chỉ đạo chung của Liên đoàn Lao động tỉnh.      
 

Lê Đình Tri
Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh


In
Về đầu

Đang trực tuyến: 41 Lượt truy cập: 1.596.096