Các cấp công đoàn huyện Chiêm Hóa tích cực thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Thứ Ba, ngày 2 tháng 8 năm 2022 - 07:11

Cỡ chữ: A+ A-

Trong thời gian qua việc triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được các cấp công đoàn trong huyện tiến hành đồng bộ, thống nhất từ huyện đến cơ sở, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn.


      Để phát huy sự chủ động sáng tạo của các cấp công đoàn trong triển khai thực hiện đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn, đáp ứng yêu cầu của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới, Liên đoàn Lao động huyện Chiêm Hóa luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm chỉ đạo các công đoàn cơ sở cụ thể hóa việc triển khai tổ chức thực hiện việc tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đảm bảo thiết thực hiệu quả.

     Hằng năm đăng ký nội dung và xây dựng kế hoạch giám sát ngay từ đầu năm, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; CNVCLĐ tham gia có hiệu quả vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm công dân và đạo đức xã hội đối với đoàn viên, CNVCLĐ.Thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức - chính trị xã hội. Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, xác định nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu cụ thể cần phối hợp trong thời gian tiếp theo; giải quyết những vướng mắc, kiến nghị chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ theo thẩm quyền.

     Vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua như: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Phong trào "Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa", Phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với Cuộc vận động"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang thi đua thực hiện văn hóa công sở", Cuộc vận động người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"... Các công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp thống nhất nội dung, hình thức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua; Có 76 công đoàn cơ sở lựa chọn ít nhất một nội dung cụ thể số tiền ủng hộ hơn 200 triệu đồng và tham gia hơn 2.400 ngày công, đây là hoạt động thiết thực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn để thực hiện tốt các phong trào thi đua. Vận động thành lập 01 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Công ty TNHH Dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Hải Yến với 15 đoàn viên, tiếp tục tuyên truyền và vận động, hướng trọng tâm hoạt động vào việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích thiết thực của đoàn viên, CNVCLĐ.

     Tham gia ký kết Chương trình, quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giữa Bảo hiểm xã hội với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình phối hợp với Ban An toàn giao thông, Phòng Văn hóa-Thông tin, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Kho bạc Nhà nước, Trung tâm Y tế, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động- Thương binh và  Xã hội... trên cơ sở đó đã xây dựng bổ sung nhiệm vụ về thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

     Việc cụ thể hóa Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bằng những việc làm thiết thực của các cấp công đoàn ngày càng khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện và nâng cao ý thức của mỗi cán bộ, đoàn viên gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Một số hình ảnh:

 

 

 

 

Đào Luyên

Liên đoàn Lao động huyện Chiêm Hóa


Tổng số: 776 | Trang: 1 trên tổng số 78 trang  

Xem tin theo ngày:   / /