Công tác tài chính
Cập nhật lúc Thứ Sáu, ngày 11 tháng 12 năm 2015 - 10:17 (GMT+7)
Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền nếu vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn

     Ngày 07/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 /8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Một trong những điểm mới trong Nghị định này có quy định phạt tiền các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn; cụ thể như sau:
     1. Phạt tiền với mức từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
     a) Chậm đóng kinh phí công đoàn;
     b) Đóng kinh phí công đoàn không đúng mức quy định;
     c) Đóng kinh phí công đoàn không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng.
     2. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng kinh phí công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng.
     3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
     Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt, người sử dụng lao động phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền kinh phí công đoàn chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và số tiền lãi của số tiền kinh phí công đoàn chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.”

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2015.
 


In
Về đầu

Đang trực tuyến: 28 Lượt truy cập: 1.596.097