Công tác kiểm tra
Cập nhật lúc Thứ Năm, ngày 7 tháng 1 năm 2016 - 13:54 (GMT+7)
Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra Công đoàn năm 2015

Ngày 30/12/2015, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra năm 2015 và sơ kết hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV (2013- 2018).

     Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh. Tham gia Hội nghị có các đồng chí ủy viên UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức và các đồng chí Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Giáo dục huyện, thành phố.
     Hội nghị đã thảo luận và thống nhất đánh giá trong nửa nhiệm kỳ qua, UBKT các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm kiện toàn, củng cố đảm bảo về số lượng và chất lượng. Hoạt động của UBKT đã bám sát sự chỉ đạo và chương trình công tác của các cấp công đoàn. Một số UBKT công đoàn cấp trên cơ sở đã đổi mới được nội dung và phương pháp kiểm tra theo hướng có chọn lọc, trọng tâm, trọng điểm. Chất lượng các cuộc kiểm tra đã được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa vi phạm Điều lệ và công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.


     Tuy nhiên, vai trò của một số UBKT trong việc kiểm tra, đôn đốc và đề xuất xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đoàn viên vi phạm còn hạn chế, một số nới có cán bộ, đoàn viên vi phạm Điều lệ nhưng chưa được xử lý kỷ luật kịp thời; công tác tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo còn lúng túng, hiệu quả tham gia giải quyết chưa cao; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của UBKT nhiều nơi chưa kịp thời, chất lượng thông tin báo cáo còn thấp, số liệu thiếu chính xác.
     Hội nghị cũng đã thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ và một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động của UBKT trong nửa nhiệm kỳ còn lại.
     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV, đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị UBKT công đoàn các cấp cần bám sát Nghị quyết Đại hội và chương trình công tác hằng năm, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra và duy trì tốt công tác tiếp đoàn viên, người lao động, chủ động xác minh giúp BCH, BTV giải quyết và tham gia giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.


Lê Đình Tri
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

 


In
Về đầu

Đang trực tuyến: 34 Lượt truy cập: 1.596.097