Chính sách - Pháp luật
Cập nhật lúc Thứ Sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2023 - 09:34 (GMT+7)
BHXH Tuyên Quang: Thông báo thay đổi mức đóng BHXH, BHYT từ ngày 01/7/2023

Căn cứ Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

 Thông báo điều chỉnh mức lương cơ sở làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) kể từ ngày 01/7/2023, cụ thể như sau:

1. Mức lương cơ sở làm căn cứ tính mức đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo thang bảng lương do Nhà nước quy định: 1.800.000 đồng/tháng.

2. Người lao động tham gia BHXH bắt buộc nếu tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT cao hơn 36.000.000 đồng thì đóng tối đa bằng 36.000.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở).

3. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (36.000.000 đồng/tháng).

4. Người tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ một phần mức đóng và người tham gia BHYT theo hộ gia đình đóng tiền theo mức lương cơ sở: 1.800.000 đồng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang  thông báo tới các đơn vị sử dụng lao động, các cơ quan quản lý người tham gia BHXH, BHYT; các tổ chức dịch vụ thu và các cá nhân có liên quan được biết để phối hợp thực hiện./.

Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ (Sưu tầm)


In
Về đầu

Đang trực tuyến: 25 Lượt truy cập: 1.596.097