Công tác kiểm tra
Cập nhật lúc Thứ Hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024 - 14:06 (GMT+7)
Liên đoàn Lao động huyện Yên Sơn kiểm tra, đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở khối trường học năm học 2023 - 2024

 Thực hiện Chương trình Công tác Công đoàn năm 2024, thực hiện Kế hoạch số 32/KH-LĐLĐ ngày 04/5/2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Yên Sơn về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân xếp loại công đoàn cơ sở (CĐCS) khối trường học năm học 2023 - 2024

      Để có cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động đối với các và tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng CĐCS vững mạnh, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2023 - 2024 và việc thực hiện công tác thu, chi tài chính của các CĐCS Khối trường năm 2023. Liên đoàn Lao động huyện Yên Sơn đã thành lập đoàn kiểm tra để đánh xếp loại 100% CĐCS khối trường học năm học 2023-2024, thành phần đoàn kiểm tra gồm có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm UBKT, kế toán Liên đoàn Lao động huyện và các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện.

      Qua kiểm tra đánh giá, các CĐCS Khối trường học thực hiện tốt việc triển khai quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là việc quán triệt Nghị quyết Công đoàn các cấp tới đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn huyện và các văn bản lãnh chỉ đạo của công đoàn cấp trên đến toàn thể đoàn viên công đoàn trong đơn vị; phối hợp với nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; công tác văn thư, lưu trữ, hồ sơ sổ sách… được thực hiện đảm bảo theo quy định.

     Hoạt động kiểm tra đợt này là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024 của các cấp công đoàn trong toàn huyện. Công tác đánh giá xếp loại bám sát Hướng dẫn số 04/HD-LĐLĐ ngày7/10/2019 về việc đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS hàng năm của Liên đoàn Lao động tỉnh về đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS, chú trọng việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Công tác Công đoàn như tổ chức tốt các phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động, việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ... Công tác kiểm tra đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện, công bằng theo đúng quy định, thiết thực hiệu quả, đồng thời cũng chỉ ra được những tồn tại, hạn chế nhằm định hướng cho các CĐCS làm tốt hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh:

Chẩu Thị Sứ

Liên đoàn Lao động huyện Yên Sơn


In
Về đầu

Đang trực tuyến: 34 Lượt truy cập: 1.611.101