CHUYÊN MỤC Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 12/3/2023, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Công đoàn ngành Y tế chọn làm Đại hội điểm cấp cơ sở.

Thứ 3, 14/3/2023


Kinh nghiệm từ đại hội công đoàn cơ sở

Đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, đoàn viên, công nhân, người lao động trong toàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 89 công đoàn cơ sở tổ chức đại hội thành công, qua quá trình tổ chức đại hội công...

Thứ 6, 17/2/2023


Liên đoàn Lao động huyện Na Hang: Đại hội Điểm cấp cơ sở

Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Năng Khả tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động huyện Na Hang chọn làm Đại hội “Điểm” cấp cơ sở.

Thứ 2, 16/1/2023


LĐLĐ huyện Sơn Dương: Đại hội Điểm cấp cơ sở tại Công đoàn cơ sở xã Minh Thanh

Sáng ngày 11/1/2023, Công đoàn cơ sở xã Minh Thanh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động huyện Sơn Dương chọn làm Đại hội “Điểm” cấp cơ sở.

Thứ 5, 12/1/2023


Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Seshin VN2 tổ chức Đại hội điểm công đoàn cơ sở

Ngày 08/01/2023, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Seshin VN2 tổ chức đại hội điểm công đoàn cơ sở.

Thứ 3, 10/1/2023


Đại hội điểm khối hành chính sự nghiệp tại Công đoàn cơ sở Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Chiêm Hóa

Ngày 06/01/2023, Đại hội Công đoàn cơ sở Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Chiêm Hóa, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức - đây là CĐCS được lựa chọn là đại hội điểm khối Công đoàn cơ sở hành chính sự nghiệp.

Thứ 7, 7/1/2023


Đại hội điểm khối doanh nghiệp tại công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hóa

Ngày 04/01/2023, Đại hội điểm khối doanh nghiệp được tổ chức tại công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hóa.

Thứ 7, 7/1/2023Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn...

Thứ 2, 7/3/2022


Tuyên Quang: 190 năm hình thành và phát triển (1831-2021)

Tuyên Quang đã trải qua 190 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang tự hào với những thành tựu đã tạo dựng được trong suốt chiều dài lịch sử. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, chủ động khai thác tiềm...

Thứ 5, 11/11/2021Tổng số: 67 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang