CHUYÊN MỤC Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028


Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn...

Thứ 2, 7/3/2022


Tuyên Quang: 190 năm hình thành và phát triển (1831-2021)

Tuyên Quang đã trải qua 190 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang tự hào với những thành tựu đã tạo dựng được trong suốt chiều dài lịch sử. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, chủ động khai thác tiềm...

Thứ 5, 11/11/2021


Tuyên Quang ra đời - Bước ngoặt lịch sử trong tiến trình phát triển của tỉnh

Tuyên Quang là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa; giữ vị trí chiến lược quan trọng trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Thuở dựng nước, Tuyên Quang là “phên dậu” vững chắc che chắn kinh thành Thăng Long. Sự ra đời tỉnh Tuyên...

Thứ 4, 3/11/2021
Văn hóa

Thứ 2, 1/11/2021


Tổng số: 60 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang