CHUYÊN MỤC Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp. Cuộc bầu cử diễn ra đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng luật định, an toàn, tiết kiệm, đáp ứng được lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân...

Thứ 6, 4/6/2021


Đoàn viên CĐCS Trường Đại học Tân Trào tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp...

Thực hiện Công văn số 751/LĐLĐ ngày 14/4/2021 của Liên đoàn lao động tỉnh, CĐCS Trường Đại học Tân Trào đã vận động đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và HĐND các...

Thứ 6, 21/5/2021
Tổng số: 51 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang