Kinh nghiệm từ đại hội công đoàn cơ sở

Thứ Sáu, ngày 17 tháng 2 năm 2023 - 07:56

Cỡ chữ: A+ A-

Đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, đoàn viên, công nhân, người lao động trong toàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 89 công đoàn cơ sở tổ chức đại hội thành công, qua quá trình tổ chức đại hội công đoàn cơ sở đã chỉ ra những kinh nghiệm quý báu để tiếp tục tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028.


 

       Đồng chí Đỗ Văn Ngọc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, đại hội công đoàn các cấp theo phương châm “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển” nhằm tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn, đáp ứng với sự phát triển của lực lượng lao động và quan hệ lao động trong giai đoạn hiện nay; tăng cường tập hợp người lao động và phát triển đoàn viên, xây dựng các cấp công đoàn vững mạnh, thực sự là trung tâm đoàn kết, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động.

      Qua đó, thúc đẩy người lao động hăng hái thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, Đại hội công đoàn các cấp cần phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm về thời gian và kinh phí, đảm bảo đúng tiến độ. Theo đó, Đại hội Công đoàn cấp cơ sở dự kiến hoàn thành trước ngày 31-5, cấp huyện và tương đương hoàn thành xong trước 31-7, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, hoàn thành trước ngày 30-9.

      Công đoàn Công ty TNHH MTV Seshin VN2 được Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh chọn làm Đại hội điểm cấp cơ sở. Đại hội diễn ra trang trọng, nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc đầy đủ, nội dung theo đúng Kế hoạch số 161, ngày 28-3-2022, LĐLĐ tỉnh về Kế hoạch Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thanh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty nói, điểm nổi bật của đại hội công đoàn công ty, báo cáo chính trị đã đánh giá đúng kết quả hoạt động của công đoàn trong nhiệm kỳ qua. Những đóng góp tích cực của công đoàn thể hiện rõ tính đại diện chăm lo đoàn viên, người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, cầu nối giữa đoàn viên, công nhân, người lao động của công ty.

 

 


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở xã Minh Thanh (Sơn Dương), nhiệm kỳ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

 

      Theo đồng chí Ma Thị Thu Loan, Chủ tịch LĐLĐ huyện Sơn Dương cho biết, hiện nay LĐLĐ huyện có 162 công đoàn cơ sở với 7.255 công nhân viên chức người lao động, trong đó có 6.510 đoàn viên công đoàn. Để có kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, triển khai tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, tiến đến Đại hội Công đoàn huyện Sơn Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã thống nhất chọn công đoàn cơ sở xã Minh Thanh tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Công đoàn cơ sở xã đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch.

      Văn kiện của đại hội công đoàn cơ sở xã đã chuẩn bị chu đáo. Nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016-2023 rất tốt, bám sát Đề cương hướng dẫn về tình hình hoạt động công đoàn, các tiêu chí, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động công đoàn năm 2023-2028. Các tham luận trình bày tại đại hội đã nêu bật được những cách làm hay, sáng tạo, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, cùng với đó là những điểm cần rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp, kiến nghị để nhiệm kỳ tới thực hiện tốt.

      Đồng chí Trương Huy Thắng, Chủ tịch Công đoàn xã Tứ Quận (Yên Sơn) cho biết, là công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp được chọn làm đại hội điểm. Nhiệm kỳ tới Công đoàn cơ sở xã Tứ Quận đặt ra mục tiêu: 100% Uỷ viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn; 96% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; 100% gia đình cán bộ, đoàn viên đạt gia đình văn hoá; giới thiệu được 2 đoàn viên ưu tú cho Đảng…

      Đến nay, toàn tỉnh đã có 89 công đoàn cơ sở đã tiến hành xong đại hội điểm cấp cơ sở. Qua đánh giá của Liên đoàn Lao động tỉnh, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đều nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như cơ quan, đơn vị. Qua đại hội điểm công đoàn cơ sở, 100% nhân sự giới thiệu bầu các chức danh chủ chốt trúng cử với số phiếu cao tại đại hội và số phiếu tín nhiệm từ 95% trở lên. Sau đại hội điểm các đơn vị đã kịp thời tổ chức họp rút kinh nghiệm cho các công đoàn cơ sở tổ chức đại hội sau. Song bên cạnh đó, công tác tổ chức đại hội tại một số công đoàn cơ sở vẫn còn hạn chế như: kịch bản dài dòng, nặng về câu chữ, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ còn nặng về liệt kê thành tích, cán bộ được phân công chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chỉ đạo đại hội…

      Để chuẩn bị tốt cho đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028, LĐLĐ tỉnh tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở, hướng dẫn công tác tuyên truyền đại hội và phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội công đoàn các cấp; hướng dẫn công tác nhân sự; tăng cường việc nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để làm căn cứ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới.

 

Ban Tuyên giáo - Nữ công (Sưu tầm)
 

 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 3.423 views


Tổng số: 71 | Trang: 1 trên tổng số 8 trang  

Xem tin theo ngày:   / /