CHUYÊN MỤC Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Tuyên Quang có 1 tập thể và 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam về học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 14/5/2023, tại Hội trường Tòa án nhân dân tối cao, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị và Biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...

Thứ 2, 15/5/2023


Một số nội dung chủ yếu trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt...

Một số nội dung chủ yếu trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ 6, 27/5/2022Tổng số: 2 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang