Đi đầu đổi mới phương pháp dạy học

Cô giáo Trương Thị Nguyệt Minh (trong ảnh), Tổ phó Tổ Hóa - Sinh - Anh - Công nghệ, Trường THPT Tháng 10 (Yên Sơn) là tấm gương đi đầu thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, tạo sự say mê học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho học sinh.
Thứ Hai, ngày 26 tháng 9 năm 2022 - 09:49

Đi đầu đổi mới phương pháp dạy học

Cô giáo Trương Thị Nguyệt Minh (trong ảnh), Tổ phó Tổ Hóa - Sinh - Anh - Công nghệ, Trường THPT Tháng 10 (Yên Sơn) là tấm gương đi đầu thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, tạo sự say mê học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho học sinh.
Thứ Hai, ngày 26 tháng 9 năm 2022 - 09:49

Công đoàn tỉnh Tuyên Quang, 75 năm xây dựng và trưởng thành

Trong 93 năm qua (1929 - 2022), cùng với sự ra đời, phát triển và trưởng thành của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam, đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn tỉnh Tuyên Quang đã phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thứ Tư, ngày 3 tháng 8 năm 2022 - 15:36