Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”; Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” (sau đây viết tắt là Cuộc thi), Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Thể lệ Cuộc thi, như sau:
Thứ Tư, ngày 10 tháng 8 năm 2022 - 10:23

Nữ nhà giáo tâm huyết, giàu lòng nhân ái ở vùng đất Hàm Yên

Gần 30 năm gắn bó với ngành giáo dục, cô giáo Nguyễn Thị Chung - Phó hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Hàm Yên đã trở thành tấm gương sáng trong sự nghiệp trồng người.
Thứ Năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022 - 07:45

Công đoàn tỉnh Tuyên Quang, 75 năm xây dựng và trưởng thành

Trong 93 năm qua (1929 - 2022), cùng với sự ra đời, phát triển và trưởng thành của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam, đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn tỉnh Tuyên Quang đã phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thứ Tư, ngày 3 tháng 8 năm 2022 - 15:36