Cô giáo Đàm Thị Thoa - Tấm gương nỗ lực vượt khó, sáng tạo

Trong bối cảnh toàn ngành Giáo dục nỗ lực đổi mới, thích ứng với sự vận động phát triển của thế giới và đất nước, có rất nhiều tấm gương nhà giáo nỗ lực vượt khó, sáng tạo, dành hết tâm huyết cho sự nghiệp trồng người.
Thứ Năm, ngày 2 tháng 6 năm 2022 - 10:30